fbpx

ฝึกลูกให้ตั้งคำถาม

ฝึกลูกให้ตั้งคำถามนั้นไม่ยาก วิธีที่ง่ายที่สุดคือ หมั่นใช้ 2 คำนี้ คือ “ทำไม” กับ “ถ้า” เช่น “ทำไมหนูถึงชอบนิทานเล่มนี้จ้ะ” “ถ้าเป็นหนูจะทำแบบนั้นมั้ย” ฯลฯ เมื่อถามลูกประจำ ลูกจะเลียนแบบและเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆ รอบตัวจนเป็นนิสัย นำไปสู่การอยากหาคำตอบให้ได้ ช่วยกระตุ้นให้ลูกกระตือรือร้นอยากเรียนรู้เองโดยธรรมชาติ ไม่ต้องบังคับเลย

นิทานต่างมุม 4 เล่ม ฝึกลูกคิด ตั้งคำถามตามความเข้าใจตัวเอง