fbpx

ฝึกความรับผิดชอบให้กับลูก 5 วิธีง่าย ๆ

วินัยและความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังกันตั้งแต่เล็ก ไม่ต้องรอให้ถึงวัยเข้าโรงเรียนเลยค่ะ สำหรับเด็กเล็กพ่อแม่สามารถสอนได้ทันทีตั้งแต่อยู่ที่บ้าน เริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวง่ายๆ ที่เด็กๆ พบเห็นได้ทุกวัน ดังนี้

1. เก็บของเล่น ทุกครั้งที่ลูกเล่นของเล่นเสร็จแล้ว พ่อแม่ต้องสอนลูกให้จัดเก็บใส่กล่อง ชั้น หรือเก็บวางเข้าที่ให้เรียบร้อย ในระยะแรกพ่อแม่ต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างและชวนลูกทำตามในบรรยากาศเป็นกันเอง ไม่บังคับ ดุด่า รวมถึงขณะเล่นก็ควรสอนให้เขารู้จักดูแลรักษาของเล่น ไม่ทิ้งขว้าง ทำลาย

2. เก็บที่นอน ฝึกลูกให้รู้จักเก็บที่นอน หมอน พับผ้าห่มเอง ซึ่งลูกอาจยังทำได้ไม่เรียบร้อยนัก แต่พ่อแม่ก็ควรให้เขาได้ฝึกทำเองก่อน เพื่อให้ลูกรู้สึกว่าเขาทำได้ มั่นใจและภูมิใจที่ได้ทำ โดยพ่อแม่ต้องพูดชมให้กำลังใจลูกเสมอเมื่อเขาทำได้

3. ดูแลความเรียบร้อยในบ้าน เป็นการสอนให้ลูกมีส่วนร่วมรับผิดชอบในครอบครัว แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่ลูกจะรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่และเป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น สอนให้ลูกปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้เสร็จ ช่วยเก็บผ้าที่ตากไว้เมื่อแห้ง ช่วยพับผ้า เป็นต้น  

4. ดูแลสัตว์เลี้ยง ต้นไม้ เช่น ให้อาหาร อาบน้ำสุนัข รดน้ำพรวนดิน ใส่ปุ๋ย หรือนำเศษใบไม้ เศษอาหารมาทำปุ๋ยหมัก อีกทั้งยังช่วยกล่อมเกลาให้ลูกมีจิตใจเมตตาและรักธรรมชาติ

5. ดูแลน้อง ครอบครัวที่มีพี่น้อง พ่อแม่อาจกำหนดให้พี่ช่วยดูแลน้อง เช่น ช่วยแม่อาบน้ำให้น้อง ป้อนข้าว แต่งตัว ซึ่งช่วยสร้างความรักความผูกพันระหว่างพี่น้องได้อย่างดีมากด้วย 

การปลูกฝังความรับผิดชอบให้เด็กเล็กควรเริ่มจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว เมื่อลูกโตขึ้นพ่อแม่จึงค่อยเพิ่มความรับผิดชอบที่มากขึ้นตามลำดับ โดยพิจารณาความยากง่ายของกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงวัย และสิ่งสำคัญพ่อแม่จะต้องทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกก่อนเสมอนะคะ


ป๋องแป๋ง ชุดมีน้อง นิทานเด็ก ป๋องแป๋ง ชุดมีน้อง นิทานก่อนนอน ฝึกให้รักและผูกพันกับน้อง สร้างทักษะทางสังคม หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี

ป๋องแป๋งทำงานบ้าน นิทานเด็ก ป๋องแป๋งทำงานบ้าน ฝึกทักษะ EF ผ่านการทำงานบ้าน ฝึกความรับผิดชอบ นิทานก่อนนอน หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี

ป๋องแป๋งแต่งตัว นิทานเด็ก ป๋องแป๋งแต่งตัว นิทานก่อนนอน ฝึกให้แต่งตัวเองได้ หนังสือสำหรับเด็ก 0-3 ปี

เก็บเอง เก่งจัง หนังสือเด็ก เรียนรู้ระเบียบวินัย รู้จักเก็บของเล่น (สแกนQRCode ฟังเพลงแสนสนุกได้ที่ปกหลัง) หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี