fbpx

ขอความเข้าใจให้เด็กพิเศษ

ข่าวเด็กพิเศษถูกเพื่อนแกล้งจนเป็นเรื่องราวที่มีผู้คนพูดถึงจำนวนมาก
ในโลกโซเชียลและทีวีมุมหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่า
เรายังจำเป็นต้องให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนส่วนใหญ่ในการอยู่ร่วมกับเด็กพิเศษให้มากกว่านี้
เด็กในกลุ่มออทิสติกก็เช่นกันส่วนมากก็มีร่างกายปกติเหมือนเด็กทั่วไปนี่แหละ
แต่อาจมีปัญหาด้านการสื่อสาร ภาษา ทักษะสังคมและพฤติกรรมบางอย่างที่ดูแปลกๆ ในสายตาคนปกติ เช่น ไม่ชอบสบตา ไม่ชอบให้ใครมาถูกเนื้อต้องตัวชอบหมุนติ้วๆ แบบลูกข่าง ขี้ตกใจ ร้องเสียงดัง ฯลฯ ต่างๆ เหล่านี้เราควรรู้ไว้ เพื่อจะได้ปฏิบัติตัวได้เหมาะสมเวลาต้องอยู่ร่วมกับเด็กออทิสติกหรือเด็กพิเศษ

ความจริงไม่ว่าเด็กปกติหรือเด็กคนไหนก็ต้องการความรักจากคนรอบข้าง ต้องการกำลังใจ
มากกว่าจะจ้องจับผิด ล้อเลียน หรือกลั่นแกล้งกันอยากชวนให้เรามาช่วยกันสร้างโอกาส
และพื้นที่สำหรับเด็กกลุ่มนี้ในสังคมไทยกันอีกเยอะๆ เริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลยเนอะ!