fbpx

เมื่อไหร่ลูกควรเล่นมือถือหรือโซเชียล

เมื่อไหร่ลูกควรเล่นมือถือหรือโซเชียล

เมื่อไหร่ลูกควรเล่นมือถือหรือโซเชียล?
ตอบแบบเจาะจงยาก แต่ผลวิจัยทั่วโลกระบุตรงกันว่า ต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ควรให้ลูกดูหน้าจอนานๆ ทุกวัน จะส่งผลเสียต่อพัฒนาการแน่นอน แล้วจะให้ลูกเล่นมือถือ/โซเชียลเมื่อไหร่…


ตอบได้กว้างๆ คือ ต้องมีสิ่งต่อไปนี้ก่อน ควบคุมตัวเองได้ เช่น ทำการบ้านเสร็จก่อน อาบน้ำเสร็จก่อน กินข้าวเสร็จก่อน ฯลฯ หลักคือ สามารถทำเรื่องไม่สนุกให้เสร็จก่อนค่อยเล่นได้ นั่นคือ มีความอดทนทำเรื่องไม่สนุกจนเสร็จได้ รู้จักวางแผนงาน (ทำอย่างไรให้เสร็จเร็วๆ จะได้ไปเล่น) มีความรับผิดชอบประมาณหนึ่ง (ถ้าไม่ทำ จะถูกดุ ไม่ได้กินขนม)

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อยู่ดีๆ ลูกจะมีได้ โดยพ่อแม่พูดสอนครั้งสองครั้ง แต่ลูกจะได้จากการเล่น พ่อแม่อ่านนิทานให้ฟัง ลูกอ่าน (ดู) เอง ให้ลูกช่วยงานบ้าน ใช้เวลาอยู่กับลูกมากพอ

ถ้าลูกมีสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณดีที่พ่อแม่ควรให้ลูกใช้มือถือหรือโซเชียลได้ แต่แน่นอน ไม่ปล่อยให้เขาเล่นตามลำพัง พ่อแม่ต้องคอยกำกับแนะนำ มีเป้าหมายจะใช้เพื่ออะไร หาข้อมูล ดูการ์ตูน ดูรูปสัตว์ ฯลฯ และกำหนดเวลาใช้ชัดเจน เช่น 30 นาทีไม่เกินนี้ต่อวัน หลังจากนั้นก็ควรพาไปเล่น ช่วยงานบ้าน อ่านหนังสือให้ฟังมากกว่าอยู่ดี

(ขอบคุณภาพประกอบจาก freepik.com)

ป๋องแป๋งติดจอ

นิทานภาพคำกลอน สอนลูกให้ใช้เวลาอยู่หน้าจออย่างเหมาะสมเปลี่ยนลูกติดหน้าจอให้เป็นเด็กติดกิจกรรมแทน

อย่าติดจอนะป๋องแป๋ง

Activity Book ประกอบนิทานแสนสนุก เรียนรู้การใช้เวลาอยู่หน้าจออย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้เล่น หรือทำกิจกรรมสนุกอย่างอื่นแทน สำหรับเด็กปฐมวัย สนุกกับกิจกรรมภายในเล่ม พร้อมสติ๊กเกอร์แสนน่ารัก เสริมทักษะ EF