fbpx

ถ้าทำทุกอย่างให้ลูก ลูกจะไม่มี Selfsteem

ปัญหาใหญ่ของพ่อแม่มีฐานะส่วนใหญ่ คือกลัวลูกลำบาก กลัวลูกไม่ฉลาดเหมือนลูกคนอื่น กลัวลูกมีไม่เท่าเพื่อนๆ ด้วยทุนทรัพย์ที่มีจึงต้องดูแลเอาใจใส่ลูกเต็มที่ ลูกอยากได้อะไรจัดให้หมด อยากทำอะไรช่วยทำแทน จัดแจงทุกอย่างทุกเรื่องให้ลูก

▶ไม่ดีเหรอ?

คำตอบคือ ไม่ดี เพราะลูกจะไม่ได้ฝึกทำอะไรด้วยตัวเอง

ไม่ได้ฝึกแก้ปัญหาเอง ไม่ได้ผ่านเรื่องลำบากเอง

ไม่ได้กำหนดเป้าหมายเอง

เพราะมีแต่พ่อแม่บอกให้ทำหรือช่วยตลอด

self esteem หรือการนับถือตนเองของลูกจึงต่ำ

▶self esteem สำคัญ 

เป็นตัวกำหนดความสำเร็จทุกด้านของชีวิต และเป็นรากฐานการสร้าง EF ของลูก (ทักษะสมองในการควบคุมตัวเองไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจ) ถ้าพ่อแม่คอยแต่ประคบประหงมทุกเรื่อง ลูกจะเสียโอกาสในการเรียนรู้ทักษะการควบคุมตนเอง

▶self esteem จะเกิดได้ต้องผ่านการฝึกฝน

ไม่ใช่พ่อแม่พูดสอนสั่ง ลูกต้องลงมือทำ

ลองผิดลองถูกเอง เจ็บตัวเอง

เลอะเทอะเอง เหนื่อยเอง ลำบากเอง

พ่อแม่ควรทำหน้าที่ส่งเสริม “เชียร์อยู่ข้างหลัง”

ไม่ใช่เดินนำบอกให้ทำ แต่ควรแนะนำ ระวังความปลอดภัยให้

ถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายร้ายแรง

ก็ควรปล่อยให้ลูกลองทำเอง

ตัดสินใจเอง แก้ปัญหาเอง

ไม่ว่าการเล่น การทำงาน

จะดีต่อการพัฒนาสมองและนิสัยใจคอของลูก

▶เริ่มต้นฝึกลูกได้ตั้งแต่วัยอนุบาล

เริ่มจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว

เช่น ให้ลูกเป็นคนเลือกเสื้อใส่เอง

ลองชวนปลูกต้นไม้ให้เขาช่วยทำ

ชวนทำไข่เจียวให้ลูกเป็นลูกมือ

ลองปีนต้นไม้เก็บมะม่วง ฯลฯ

ควรฝึกลูกทำบ่อยๆ และเป็นสิ่งที่พ่อแม่จำเป็นต้องทำถ้าอยากให้ลูกมี self esteem และควบคุมตัวเองได้


ป๋องแป๋งทำงานบ้าน นิทานเด็ก ป๋องแป๋งทำงานบ้าน ฝึกทักษะ EF ผ่านการทำงานบ้าน ฝึกความรับผิดชอบ นิทานก่อนนอน หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี

ป๋องแป๋งแปรงฟัน นิทานเด็ก ป๋องแป๋งแปรงฟัน นิทานก่อนนอน ฝึกสุขนิสัยที่ดีในการแปรงฟัน หนังสือสำหรับเด็ก 0-3 ปี

ป๋องแป๋งแต่งตัว นิทานเด็ก ป๋องแป๋งแต่งตัว นิทานก่อนนอน ฝึกให้แต่งตัวเองได้ หนังสือสำหรับเด็ก 0-3 ปี

ป๋องแป๋ง ชุดหนูทำได้ นิทานเด็ก ป๋องแป๋ง ชุดหนูทำได้ พัฒนาทักษะ EFด้านความมุ่งมั่น สร้างความมั่นใจในตนเอง หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี