fbpx

5 เทคนิคเตรียมลูกสอบเข้าสาธิต

5 เทคนิคเตรียมลูกสอบเข้าสาธิต

ผู้ปกครองส่วนใหญ่คาดหวังให้ลูกได้เรียนในโรงเรียนดีๆ  มีชื่อเสียง และโรงเรียนสาธิต คือเป้าหมายหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกได้เข้าเรียน จึงทำให้สนามสอบโรงเรียนสาธิตมีการแข่งขันกันดุเดือดมากขึ้นทุกปี เพราะคู่แข่งเก่งๆ มีจำนวนมาก เด็กที่มีความรู้และความพร้อมมากกว่าคนอื่นย่อมได้เปรียบ การเตรียมตัวลูกให้พร้อมจึงสำคัญมาก คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยลูกได้ดังนี้ค่ะ      

1. ชวนลูกฝึกทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ  เพื่อสร้างความคุ้นเคย พ่อแม่มีส่วนอย่างมากกับการเตรียมตัวลูก แต่อย่าฝืนจนลูกรู้สึกไม่สนุกและไม่อยากทำ ควรแบ่งเวลาให้เหมาะสม เช่น วันธรรมดาหลังเลิกเรียน วันหยุดในช่วงเช้า เริ่มจาก 15 นาทีก่อน แล้วจึงเพิ่มเวลามากขึ้นตามสมาธิของเด็ก  อย่าประมาท เรื่องที่เคยสอนแล้ว ต้องหมั่นนำมาทบทวนเสมอ

2. ศึกษาแนวข้อสอบของปีที่ผ่านมา  สามารถหาจากเว็บไซต์หรือหนังสือแบบฝึกหัดที่มีพิมพ์จำหน่าย

3. ชวนลูกเข้าร้านหนังสือ ให้เขาเลือกหนังสือที่ชอบด้วยตัวเอง เพื่อสร้างพื้นฐานเรื่องการอ่านและการฟังอย่างเป็นระบบ

4. เตรียมร่างกายให้แข็งแรง  ดูแลเรื่องอาหารการกิน และการพักผ่อนให้เพียงพอ      

5. สร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้  ชมเมื่อลูกทำได้และให้กำลังใจยามลูกยังทำโจทย์ที่ยากยังไม่ได้  

สุดท้ายไม่ว่าผลสอบจะออกมาเป็นอย่างไร ก็ไม่ใช่สิ่งตัดสินชี้วัดอนาคตทั้งหมดของลูกได้  พ่อแม่ควรสร้างความมั่นใจให้ลูกรู้สึกสบายใจ ไม่กดดันว่า เมื่อลูกตั้งใจทำอย่างเต็มที่นั่นคือสิ่งที่พ่อแม่ภูมิใจที่สุดแล้วแม้จะสอบไม่ผ่านก็ตาม และเป็นโอกาสทำให้ลูกได้ทบทวนความรู้อีกด้วย

ป๋องแป๋ง ชุดฝึกเชาวน์

Activity Books นิทานเด็กอนุบาลชุดนี้ ฝึกความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน พัฒนาทักษะความคิดและเชาว์ปัญญา พร้อมกิจกรรมท้าทายสมองหลากหลายรูปแบบ นิทานพัฒนา IQ และทักษะEF