ฝึกทักษะเชาวน์-คณิต-อังกฤษ ชุดนิทานความรู้ นิทานภาพ เสริมEF

Share

 นิทานความรู้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย ทั้งการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดเชื่อมโยง และทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านเรื่องราวตื่นเต้น สนุกสนาน พร้อมกิจกรรมหลากหลายช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ภายในเล่ม 1 ชุด มี 3 เล่ม

1. เที่ยวสวนมหัศจรรย์ : กิจกรรมสนุกฝึกการคิดวิเคราะห์

2. เที่ยวสวนสนุกสุดจี๊ด : กิจกรรมสนุกฝึกทักษะคณิตศาสตร์

3. เที่ยวเกาะเวทมนตร์ : กิจกรรมสนุกฝึกทักษะภาษาอังกฤษPowered by MakeWebEasy.com