PASS EDUCATION ชุดยกเซตบัตรภาพเก่งอังกฤษ ฝึกภาษา เชาวน์ อ่านเขียน ก-ฮ A-Z เกมสนุก

หนังสือเด็ก ได้บัตรภาพ 9 กล่อง แถมฟรี! ปากกาลบได้ เขียนซ้ำได้ไม่มีเลอะ

Share

 ได้บัตรภาพ 9 กล่อง + หนังสือก้าวแรกฝึกอ่านเขียน 3 เล่ม

 เหลือเพียง 1,550 บาท จากปกติ 2,325 บาท

 แถมฟรี! ปากกาลบได้ เขียนซ้ำได้ไม่มีเลอะ

First Step ขนาด 3.5*3.5 จำนวน54 บัตรภาพ

Smart Flash Cards ขนาด 5.5*8 นิ้ว จำนวน 32 ใบ

 1 ชุด ประกอบด้วย

 1. หนังสือก้าวแรกเรียนรู้ : ฝึกกล้ามเนื้อมือ ฝึกเขียนเส้นง่ายๆ เกมสนุกฝึกเชาวน์ เช่น ลากเส้นต่อจุด จับคู่ โยงเส้น

 2. หนังสือก้าวแรก ก-ฮ : ฝึกอ่านฝึกเขียน ก-ฮ มีทิศทางลูกศรกำกับทุกตัว ง่ายในการฝึกเขียน   

 3. หนังสือก้าวแรก A-Z : ฝึกอ่านฝึกเขียน A-Z มีทิศทางลูกศรกำกับทุกตัว ง่ายในการฝึกเขียน

 4.บัตรภาพ First Step Fruits : สอนคำศัพท์ผลไม้น่ากิน สี ตำแหน่ง 

 5. บัตรภาพ First Step In The House : สอนคำศัพท์สิ่งของในบ้านน่ารู้   

 6. บัตรภาพ First Step Animal : สอนคำศัพท์สัตว์น่ารัก และอาหารโปรดของมัน 

 7. บัตรภาพ First Step Transportation : สอนคำศัพท์ยานพาหนะน่ารู้ ใกล้ตัวเด็กเล็ก 

 8. บัตรภาพ First Step Occupation : สอนคำศัพท์อาชีพของหนู เช่น หมอ พยาบาล นักร้อง นักดนตรี

 9. บัตรภาพ ฝึกอ่านฝึกเขียน A-Z มีทิศทางลูกศรกำกับทุกตัว ง่ายในการฝึกเขียน      

 10. บัตรภาพ Smart Flash Cards Color : สอนคำศัพท์เรื่องสี 

 11. บัตรภาพ Smart Flash Cards Number : สอนคำศัพท์เรื่องจำนวนนับ 1-10  

 12. บัตรภาพ Smart Flash Cards Shape : สอนคำศัพท์เรื่องรูปร่างรูปทรง เช่น วงกลม วงรี สี่เหลี่ยม  

 เพิ่มคลังศัพท์สมอง

 ฝึกทักษะภาษา ความจำใช้งาน  ฝึกจดจ่อ

 กระตุ้นการทำงานสมอง เพิ่มเซลล์ประสาท

 เหมาะกับเด็ก 1 ปีขึ้นไป เด็กอนุบาล เด็กเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาที่สอง

 
#หนังสือเด็ก #Activitybook #หนังสือภาพสำหรับเด็ก #ฝึกภาษา #เขียนกอไก่ #เสริมพัฒนาการ #เสริมEQ #พัฒนาEQ #สองภาษา #ภาษาอังกฤษเด็กเล็ก #บัตรภาพ #บัตรคำ #Flashcards #ฝึกเขียน

 

Powered by MakeWebEasy.com