นิทานป๋องแป๋ง ชุดสุขภาพดี

นิทานภาพ คำกลอนสำหรับเด็กอายุ 0 - 6 ปี รู้จักดูแลสุขอนามัยของตัวเอง แก้ปัญหาลูกไม่รู้จักดูแลสุขภาพตนเอง หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร ● เรียนรู้การดูแลสุขอนามัยของตัวเอง ● รู้จักป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก ● ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ● เรียนรู้วิธีป้องกันโรคติดต่อ

Share

รายละเอียดสินค้า

นิทานป๋องแป๋ง  ชุดสุขภาพดี

รู้จักดูแลสุขอนามัยของตัวเอง   
เด็กวัย 6 ปีแรกเป็นช่วงที่ร่างกายมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันเด็กเล็กก็ยังมีภูมิคุ้มกันน้อยกว่าผู้ใหญ่ ทำให้อาจเจ็บป่วยบ่อยครั้งหรือมีอาการแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น ท้องเสีย ตัวร้อนเป็นไข้ ฯลฯ พ่อแม่จึงควรหมั่นดูแลสุขภาพอนามัยของลูกและเฝ้าระวังอยู่เสมอ โดยเฉพาะโรคติดต่อต่าง ๆ ที่พบได้ง่ายในเด็กเล็ก เช่น โรคตาแดง โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก การรู้จักดูแลรักษาอาการเบื้องต้นและวิธีป้องกันโรค จะช่วยให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงอยู่เสมอ เติบโตและมีพัฒนาการที่ดีต่อไป

นิทานภาพคำกลอนชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 0-6 ปี  อ่านให้ลูกฟังโดยมีป๋องแป๋งเป็นแบบอย่างจะทำให้เด็กรู้ถึงโรคภัยต่าง ๆ  แก้ปัญหา  ลูกไม่เชื่อฟัง ไม่ระมัดระวังในการดูแลสุขภาพตนเอง  ไม่รู้จักระวังในการติดโรคจากเพื่อน  หรือนำโรคที่เป็นไปติดผู้อื่น 

หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร  

●        เรียนรู้การดูแลสุขอนามัยของตัวเอง

●        รู้จักป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก

●        ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

●        เรียนรู้วิธีป้องกันโรคติดต่อ

นิทานป๋องแป๋ง  ชุดสุขภาพดีมี 4 เล่มด้วยกันคือ

●        ป๋องแป๋งตาแดง

●        ยุงยุ่งกับป๋องแป๋ง

●        ป๋องแป๋งท้องเสีย

●        ป๋องแป๋งกับโรคมือเท้าปาก

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

นิทานป๋องแป๋ง ชุดรักษ์สุขภาพ รู้จักดูแลสุขอนามัยของตัวเอง แก้ปัญหาลูกไม่รู้จักดูแลสุขภาพตนเอง ลูกไม่ยอมกินผักผลไม้ ลูกไม่ชอบแปรงฟัน หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร ● เรียนรู้การดูแลสุขอนามัยของตัวเอง ● รู้จักป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก ● ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ● เรียนรู้วิธีป้องกันโรคติดต่อ ● เปลี่ยนพฤติกรรมการกินและขับถ่าย

฿ 340 ฿ 340
฿ 306 ฿ 306 -10%
สมาชิก ฿ 290 ฿ 290 -15%
New
Best Seller

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) รับมือกับอารมณ์ด้านลบของตนเองได้ แก้ปัญหาลูกติดสิ่งของ ลูกติดขวดนม ลูกก้าวร้าว รังแกผู้อื่น ลูกเอาแต่ใจ เจ้าอารมณ์ หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร ● มีความมั่นคงทางอารมณ์ ● มีสติ ไม่ใช้กำลัง ควบคุมอารมณ์โกรธ ● เข้าใจ เห็นใจผู้อื่น ● รู้จักการรอคอย อดกลั้น

฿ 340 ฿ 340
฿ 306 ฿ 306 -10%
สมาชิก ฿ 290 ฿ 290 -15%
New

คำกลอนในหนังสือชุดนี้ นำมาร้องเล่นเป็นทำนองคล้ายเพลงแรป เพื่อสร้างสนใจในการเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ ฝึกทักษะภาษาไทย พัฒนาทักษะสมอง EF สร้างเสริมทักษะชีวิต ● ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ● ช่วยแก้ปัญหา ● ลูกไม่ชอบเรียนภาษาไทย ● ขาดทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และทักษะ EF

฿ 400 ฿ 400
฿ 360 ฿ 360 -10%
New

NEW!! แถม CD ในกล่อง นิทานภาพ คำกลอนสำหรับเด็กอายุ 0 - 6 ปี ฝึกทักษะภาษาไทย พัฒนาทักษะสมอง EF สร้างเสริมทักษะชีวิต แก้ปัญหาลูกไม่ชอบเรียนภาษาไทย ขาดทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร • เรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข • ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดยืดหยุ่น • ฝึกการควบคุมอารมณ์ตนเอง • อ่าน ร้องเล่นเป็น เพลงแรป สนุก

฿ 400 ฿ 400
฿ 360 ฿ 360 -10%
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com