นิทานป๋องแป๋ง ชุดรักษ์โลก

นิทานภาพ คำกลอนสำหรับเด็กอายุ 0 - 6 ปี ปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติ รับผิดชอบต่อสังคม แก้ปัญหาลูกไม่มีน้ำใจ ไม่สนใจผู้อื่น ฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัด ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่กล้าเรียนรู้ ลองทำสิ่งใหม่ หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร ● สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ● มีเมตตาต่อสัตว์ รู้จักช่วยเหลือ ● ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างประหยัด ● รักสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกสาธารณะ

Share

รายละเอียดสินค้า

นิทานป๋องแป๋ง  ชุดรักษ์โลก

ปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติ รับผิดชอบต่อสังคม  

ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะมลพิษต่าง ๆ ส่งผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ทั้งของมนุษย์และสัตว์ ตั้งแต่ปัญหาโลกร้อน ฝุ่น PM 2.5 ป่าไม้ถูกทำลาย ดินเสื่อมคุณภาพ น้ำเสีย ฯลฯ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจึงควรเริ่มด้วยการปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติและการคิดถึงส่วนรวมให้กับลูกตั้งแต่เล็ก จากเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก นำเศษใบไม้มาทำปุ๋ย ไม่ทำร้ายเบียดเบียนสัตว์ เพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ร่วมกันตั้งแต่วันนี้

หนังสือชุดนี้เหมาะสำหรับเด็ก 0-6 ปี เป็นเครื่องมือสำคัญในการสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ลูกไดรับรู้ ผ่านบทกลอน คำคล้องจองง่าย ๆ และภาพประกอบสวยงาม ช่วยคลี่คลายทำความเข้าใจให้ลูกในการรักษาสิ่งแวดล้อม  กระตุ้นให้กล้าเรียนรู้ ลองทำสิ่งใหม่ แก้ปัญหา ลูกไม่มีน้ำใจ ไม่รักสัตว์ ไม่สนใจโลกภายนอก  และ ใช้ของฟุ่มเฟือย ไม่ประหยัด             

หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร    

● สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

● มีเมตตาต่อสัตว์ รู้จักช่วยเหลือ

● ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างประหยัด

● รักสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกสาธารณะ

นิทานป๋องแป๋ง  ชุดรักษ์โลก มี 4 เล่มด้วยกันคือ

● ป๋องแป๋งช่วยลูกเต่า● ขยะของป๋องแป๋ง● ป๋องแป๋งรักษ์โลก● ป๋องแป๋งทำปุ๋ย

สินค้าเกี่ยวข้อง
New
Best Seller

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) รับมือกับอารมณ์ด้านลบของตนเองได้ แก้ปัญหาลูกติดสิ่งของ ลูกติดขวดนม ลูกก้าวร้าว รังแกผู้อื่น ลูกเอาแต่ใจ เจ้าอารมณ์ หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร ● มีความมั่นคงทางอารมณ์ ● มีสติ ไม่ใช้กำลัง ควบคุมอารมณ์โกรธ ● เข้าใจ เห็นใจผู้อื่น ● รู้จักการรอคอย อดกลั้น

฿ 340 ฿ 340
฿ 306 ฿ 306 -10%
สมาชิก ฿ 290 ฿ 290 -15%
New

นิทานป๋องแป๋ง ชุดรักษ์สุขภาพ รู้จักดูแลสุขอนามัยของตัวเอง แก้ปัญหาลูกไม่รู้จักดูแลสุขภาพตนเอง ลูกไม่ยอมกินผักผลไม้ ลูกไม่ชอบแปรงฟัน หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร ● เรียนรู้การดูแลสุขอนามัยของตัวเอง ● รู้จักป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก ● ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ● เรียนรู้วิธีป้องกันโรคติดต่อ ● เปลี่ยนพฤติกรรมการกินและขับถ่าย

฿ 340 ฿ 340
฿ 306 ฿ 306 -10%
สมาชิก ฿ 290 ฿ 290 -15%
New

คำกลอนในหนังสือชุดนี้ นำมาร้องเล่นเป็นทำนองคล้ายเพลงแรป เพื่อสร้างสนใจในการเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ ฝึกทักษะภาษาไทย พัฒนาทักษะสมอง EF สร้างเสริมทักษะชีวิต ● ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ● ช่วยแก้ปัญหา ● ลูกไม่ชอบเรียนภาษาไทย ● ขาดทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และทักษะ EF

฿ 400 ฿ 400
฿ 360 ฿ 360 -10%
New

NEW!! แถม CD ในกล่อง นิทานภาพ คำกลอนสำหรับเด็กอายุ 0 - 6 ปี ฝึกทักษะภาษาไทย พัฒนาทักษะสมอง EF สร้างเสริมทักษะชีวิต แก้ปัญหาลูกไม่ชอบเรียนภาษาไทย ขาดทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร • เรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข • ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดยืดหยุ่น • ฝึกการควบคุมอารมณ์ตนเอง • อ่าน ร้องเล่นเป็น เพลงแรป สนุก

฿ 400 ฿ 400
฿ 360 ฿ 360 -10%
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com