New
Best Seller

นิทานป๋องแป๋ง ชุด เตรียมพร้อม

สร้างความมั่นใจในตนเอง รู้จักเอาตัวรอด สร้างเสริมทักษะชีวิต แก้ปัญหาลูกขึ้ตกใจ ขี้กลัว หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร ● รู้จักเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ● มีสติ มีทักษะเอาตัวตัวรอดให้ปลอดภัย ● มีวินัย ไม่ประมาท

Share

รายละเอียดสินค้า

นิทานป๋องแป๋ง  ชุดเตรียมพร้อม

สร้างความมั่นใจในตนเอง รู้จักเอาตัวรอด สร้างเสริมทักษะชีวิต 

ทุกวันนี้เด็ก ๆ จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเทคโนโลยีมากมายในยุคดิจิทัล จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยและเท่าทัน การเตรียมความพร้อมลูก เช่น การติดอยู่ในรถคนเดียว การข้ามถนน การใช้ลิฟต์ การนั่งคาร์ซีท จะช่วยให้ลูกใช้สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างปลอดภัยและสามารถเอาตัวรอดได้หากเกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

นิทานภาพคำกลอนชุดนี้เหมาะสำหรับ เด็กวัย 0-6  ปี เนื้อเรื่องบูรณาการกับสิ่งใกล้ตัวเด็ก จำลองเหตุการณ์ผ่านป๋องแป๋ง ที่เป็นเด็กวัยเดียวกัน ทำให้ลูกเรียนรู้การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างมั่นใจ หนังสือชุดนี้ช่วยแก้ปัญหา  ลูกขี้ตกใจ ขี้กลัว  ขาดสติ

หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร    

●        รู้จักเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

●        มีสติ มีทักษะเอาตัวตัวรอดให้ปลอดภัย

●        มีวินัย ไม่ประมาท

นิทานป๋องแป๋ง  ชุดเตรียมพร้อม มี 4 เล่มด้วยกันคือ

●       ป๋องแป๋งข้ามถนน               

●       ป๋องแป๋งถูกลืมในรถ

●       เก้าอี้ของป๋องแป๋ง                  

●       ป๋องแป๋งติดลิฟต์

สินค้าเกี่ยวข้อง
New
Best Seller

นิทานภาพ คำกลอนสำหรับเด็กอายุ 0 - 6 ปี รู้จักดูแลสุขอนามัยของตัวเอง แก้ปัญหาลูกไม่รู้จักดูแลสุขภาพตนเอง ลูกไม่ยอมกินผักผลไม้ ลูกไม่ชอบแปรงฟัน หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร • เรียนรู้การดูแลสุขอนามัยของตัวเอง • รู้จักป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก • ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น • เรียนรู้วิธีป้องกันโรคติดต่อ • เปลี่ยนพฤติกรรมการกินและขับถ่าย

฿ 340 ฿ 340
฿ 306 ฿ 306 -10%
สมาชิก ฿ 290 ฿ 290 -15%
New

NEW!! แถม CD ในกล่อง นิทานภาพ คำกลอนสำหรับเด็กอายุ 0 - 6 ปี ฝึกทักษะภาษาไทย พัฒนาทักษะสมอง EF สร้างเสริมทักษะชีวิต แก้ปัญหาลูกไม่ชอบเรียนภาษาไทย ขาดทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร • เรียนรู้ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข • ฝึกคิดวิเคราะห์ คิดยืดหยุ่น • ฝึกการควบคุมอารมณ์ตนเอง • อ่าน ร้องเล่นเป็น เพลงแรป สนุก

฿ 400 ฿ 400
฿ 360 ฿ 360 -10%
New

คำกลอนในหนังสือชุดนี้ นำมาร้องเล่นเป็นทำนองคล้ายเพลงแรป เพื่อสร้างสนใจในการเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ ฝึกทักษะภาษาไทย พัฒนาทักษะสมอง EF สร้างเสริมทักษะชีวิต ● ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ● ช่วยแก้ปัญหา ● ลูกไม่ชอบเรียนภาษาไทย ● ขาดทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และทักษะ EF

฿ 400 ฿ 400
฿ 360 ฿ 360 -10%
Best Seller

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) รับมือกับอารมณ์ด้านลบของตนเองได้ แก้ปัญหาลูกขี้หงุดหงิด ขี้กังวล ขี้กลัว กลัวหมอ กลัวความมืด ลูกก้าวร้าว ขี้โมโห หนังสือชุดนี้ช่วยลูกคุณได้อย่างไร ● มีความมั่นคงทางอารมณ์ ● มีความมั่นใจ กล้าเผชิญสิ่งต่าง ๆ ● มีสติ ไม่ใช้กำลัง ควบคุมอารมณ์โกรธ ● ไม่กลัวอะไรโดยไม่มีเหตุผล

฿ 340 ฿ 340
฿ 306 ฿ 306 -10%
สมาชิก ฿ 290 ฿ 290 -15%
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com