ก้าวแรก A-Z

หนังสือเด็ก สนุกกับการฝึกเขียนอ่าน A-Z สร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

Share

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนุกกับก้าวแรก A-Z ก้าวแรกของการเรียนรู้ ฝึกทักษะภาษา อ่านเขียนภาษาอังกฤษและตัวเลข 1-10 พร้อมวิธีเขียนที่ถูกต้อง จำง่าย คัดซ้ำใหม่ได้คนคล่องด้วยปากกาลบได้ ใช้เป็นเครื่องมือเล่นกับลูก ช่วยฝึกการฟัง พูดคุยโต้ตอบ ฝึกกล้ามเนื้อมือ คิดเชื่อมโยงกับคำ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ที่ดีและพัฒนาทักษะสมอง EF ของลูก

จำนวนหน้า : 24 หน้า ไม่รวมปก
ขนาด/นิ้ว :  8x8

พัฒนาการเรียนรู้ :
1. ฝึกกล้ามเนื้อมือ พร้อมกับเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
2. พัฒนาทักษะสมอง EF ด้านจำเพื่อใช้งาน และ วางแผนจัดระบบดำเนินการ


Powered by MakeWebEasy.com