ก้าวแรก ก-ฮ

หนังสือเด็ก สนุกกับการฝึกเขียนอ่าน ก-ฮ สร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

Share

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนุกกับก้าวแรก ก-ฮ ก้าวแรกของการเรียนรู้ ฝึกทักษะภาษาไทย อ่านเขียนพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว พร้อมวิธีเขียนที่ถูกต้อง จำง่าย คัดซ้ำใหม่ได้คนคล่องด้วยปากกาลบได้ ใช้เป็นเครื่องมือเล่นกับลูก ช่วยฝึกการฟัง พูดคุยโต้ตอบ ฝึกกล้ามเนื้อมือ คิดเชื่อมโยงกับคำ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ที่ดีและพัฒนาทักษะสมอง EF ของลูก

จำนวนหน้า : 24 หน้า ไม่รวมปก
ขนาด/นิ้ว : 8x8

พัฒนาการเรียนรู้ :
1. ฝึกกล้ามเนื้อมือ พร้อมเรียนรู้พยัญชนะไทย
2. พัฒนาทักษะสมอง EF ด้านจำเพื่อใช้งาน และ วางแผนจัดระบบดำเนินการ


Powered by MakeWebEasy.com