Best Seller

ป๋องแป๋งไปโรงเรียน

คุณสมบัติสินค้า:

นิทานภาพคำกลอน เตรียามความพร้อมให้เด็กก่อนไปโรงเรียน

Share

 
 
 
รหัสสินค้า: B1AS17

ISBN: 9786163782045


เรื่อง: สองขา

ภาพ: มงคล หวานฉ่ำ

ขนาด: 8x8 นิ้ว
จำนวน: 24 หน้า (รวมปก)


  นิทานภาพคำกลอนสำหรับเด็กวัย 1-3 ปี เรื่องของวันเข้าโรงเรียนวันแรกของเด็กชายป๋องแป๋งที่รู้สึกกังวล แต่ในที่สุดก็ปรับตัวได้ ในท้ายเล่มมีเกร็ดความรู้สำหรับพ่อแม่ในการเตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนไปโรงเรียน
 
เมื่อถึงวัยที่ลูกต้องเข้าโรงเรียน พ่อแม่แทบทุกคนย่อมรู้สึกเป็นกังวล ห่วงลูก รวมถึงกลัวลูกไม่ยอมไปโรงเรียน เราสามารถลดปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการเตรียมความพร้อมของลูกและตัวเองก่อนถึงวันจริง เริ่มจากพาลูกไปสร้างความคุ้นเคยที่โรงเรียนก่อน พูดถึงข้อดีและความสนุกของการไปโรงเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจ ฝึกลูกให้รู้จักดูแลตัวเองง่าย ๆ ตั้งแต่ที่บ้าน เมื่อถึงวันจริงควรเผื่อเวลาให้ลูกได้เตรียมตัว ไม่เร่งรีบ หงุดหงิด ดุว่า มารับลูกตรงเวลาที่บอกไว้ รวมถึงคอยเป็นกำลังใจและสร้างความมั่นใจให้ลูกในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่และเพื่อนใหม่ที่โรงเรียน

 

ป๋องแป๋งไปโรงเรียน นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF ด้านจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) เด็กสามารถนำสิ่งที่ฝึกฝนที่บ้านไปปรับใช้ที่โรงเรียนได้จริง ด้านยืดหยุ่นความคิด (Shift / Cognitive Flexibility) ป๋องแป๋งคิดเชื่อมโยงได้ว่ารถของเล่นที่มีผ้าคลุมไว้ ความจริงไม่ได้หายไปไหนแม้จะมองไม่เห็น เหมือนที่ป๋องแป๋งไม่เห็นแม่ที่โรงเรียน แต่รู้ว่าเดี๋ยวแม่ก็มารับ ด้านจดจ่อใส่ใจ (Focus / Attention) ป๋องแป๋งทำกิจกรรมต่าง ๆ กับเพื่อนอย่างตั้งใจ ด้านควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ตอนแรกป๋องแป๋งกลัวและไม่มั่นใจที่จะไปโรงเรียน แต่สุดท้ายก็มีกำลังใจ ไม่งอแง และสนุกกับการไปโรงเรียน
 
 
 
เตรียมความพร้อมลูกก่อนไปโรงเรียน

ในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต ลูกต้องการความรักความเอาใจใส่จากพ่อแม่ สร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกัน ครอบครัวจึงเป็นหลักสำคัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ การไม่เร่งส่งลูกเข้าโรงเรียนเร็วเกินไปและเตรียมความพร้อมลูกก่อนถึงวัยเข้าโรงเรียนจึงมีความสำคัญ จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการและพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีกว่า สำหรับวิธีเตรียมความพร้อมลูกก่อนเข้าโรงเรียนวันแรกมีหลักง่าย ๆ ดังนี้

1. พูดถึงข้อดีของการไปโรงเรียน เช่น ที่โรงเรียนมีเพื่อนเล่น มีคุณครูใจดีเล่านิทานให้ฟัง มีสนามเด็กเล่น ของเล่นมากกว่าที่บ้าน ลูกจะได้ร้องเพลง ปั้นดิน วาดรูป

2. พาไปสร้างความคุ้นเคยที่โรงเรียน ช่วงเวลาก่อนเปิดเทอมควรพาลูกไปโรงเรียนหลาย ๆ ครั้งเพื่อสร้างความคุ้นเคย เช่น ชักชวนให้ลูกเข้าไปในโรงเรียน ลองเข้าไปเล่นที่สนามเด็กเล่น เข้าห้องน้ำ เดินดูบริเวณโดยรอบชั้นเรียน ทักทายกับคุณครู จะช่วยลดความกังวลและเพิ่มความมั่นใจให้ลูกได้ ไม่ตื่นตกใจเมื่อถึงวันต้องไปโรงเรียนจริง

3. ฝึกดูแลและช่วยเหลือตัวเองง่าย ๆ ควรฝึกให้ลูกดูแลและช่วยเหลือตัวเองในเรื่องพื้นฐานก่อนส่งเข้าโรงเรียน เช่น ตักอาหารกินเอง เข้าห้องน้ำ แปรงฟัน แต่งตัว ใส่รองเท้าได้เอง เป็นต้น

4. ให้ลูกเลือกของใช้และเครื่องเขียนเอง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ลูกอยากไปโรงเรียน เช่น เป้ กล่องสี กล่องข้าว กระติกน้ำ ฯลฯ ชวนลูกจัดกระเป๋านักเรียน อาจนำตุ๊กตาตัวโปรด หมอนเน่าที่ลูกชอบไปด้วยให้อุ่นใจก็ได้

5. รู้จักบอกความรู้สึกและความต้องการของตัวเอง เช่น ชอบ ไม่ชอบ หิว อิ่ม ง่วงนอน เหนื่อย เจ็บ ร้อน หนาว ขอเล่นด้วย อยากได้อีก ฯลฯ สอนให้ลูกสื่อสารด้วยคำพูดทุกครั้งเพื่อให้คนอื่นเข้าใจ แทนการนิ่ง เงียบ ร้องไห้ หรือขว้างปาสิ่งของ

6. สอนวิธีปฏิบัติตัวในสถานการณ์ที่พบเจอประจำในโรงเรียน เช่น ถอดรองเท้าเสร็จแล้วหนูควรเก็บรองเท้าไว้ที่ไหน ถ้าปวดอึปวดฉี่ให้รีบบอกคุณครู ไม่อั้นไว้ ถ้าเพื่อนแกล้งต้องทำอย่างไร ไม่ไปกับคนแปลกหน้าหลังเลิกเรียนถ้าไม่ใช่พ่อแม่หรือคุณครู เป็นต้น 

7. พ่อแม่ควรไปรับส่งลูกด้วยตัวเอง วันแรก ๆ ของการไปโรงเรียนลูกมักจะร้องไห้งอแง พ่อแม่จึงควรอยู่เป็นกำลังใจให้ลูกก่อน ไม่รีบกลับ เมื่อลูกรู้สึกอุ่นใจและคุ้นเคยแล้วจึงค่อยปล่อยเป็นหน้าที่ของคุณครูดูแลต่อไป

8. ไปรับลูกหลังเลิกเรียนให้ตรงเวลา เมื่อพ่อแม่สัญญากับลูกว่าจะมารับเวลาไหน ควรมาให้ตรงเวลา หรือมาก่อนเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งยามที่พ่อแม่ไม่อยู่ และทำให้ง่ายต่อการมาโรงเรียนในวันต่อ ๆ ไป

9. ชี้ชวนพูดคุยเรื่องที่โรงเรียนของลูกทุกวัน เพื่อให้ลูกรู้สึกถึงความรักและเอาใจใส่ของพ่อแม่ และเป็นการสอบถามความเป็นอยู่ของลูกที่โรงเรียนด้วย หากเกิดปัญหาหรือสิ่งผิดปกติจะได้รีบแก้ไขได้ทันที

 
โรงเรียนน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน

การเลือกโรงเรียนอนุบาลหรือสถานเลี้ยงเด็กมีความสำคัญมาก เพราะเป็นสังคมนอกบ้านแห่งแรกของลูก เป็นก้าวแรกของการศึกษา เป็นโลกใบใหม่ที่ลูกต้องเรียนรู้ พ่อแม่จึงควรพิจารณาเลือกโรงเรียนที่ดีและเหมาะสมให้กับลูก หลักในการเลือกโรงเรียน มีดังนี้

 

1. ควรอยู่ใกล้บ้าน สะดวกในการรับ-ส่ง  การเดินทางไปโรงเรียนโดยใช้เวลานาน ๆ ไม่เป็นผลดีกับลูก เพราะจะทำให้ลูกเหนื่อยกับการเดินทางในแต่ละวัน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรคับคั่ง พ่อแม่จึงควรเลือกโรงเรียนดีที่อยู่ใกล้บ้าน หากระยะทางเดินไปได้หรือมีเพื่อนของลูกที่อยู่ละแวกบ้านเรียนด้วยกันก็ยิ่งดี จะช่วยทำให้ลูกรู้สึกอุ่นใจขึ้น

2. เลือกโรงเรียนที่เน้นพัฒนาการเด็กเล็กอย่างสมวัย ไม่เน้นวิชาการ ไม่เร่งเรียนเขียนอ่าน หรือการบ้าน จำนวนนักเรียนไม่ควรเกิน 20 คน/ห้อง มีครูดูแลเพียงพอ เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเล่นเป็นหลัก และส่งเสริมทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ซึ่งเป็นพื้นฐานพัฒนาการที่สำคัญของเด็กวัยนี้

3. จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม ควรมีบรรยากาศร่มรื่น แวดล้อมด้วยธรรมชาติและต้นไม้ มีพื้นที่สำหรับเด็กได้วิ่งเล่นและทำกิจกรรม มีนิทาน หนังสือสำหรับเด็ก และสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องน้ำ โรงอาหาร สนามเด็กเล่น มีความสะอาดและปลอดภัย เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีให้เด็ก ๆ

 

โรงเรียนที่ดีสำหรับลูกจึงไม่จำเป็นต้องมีอาคารใหญ่โต ค่าเล่าเรียนแพง หรือมีอุปกรณ์เทคโนโลยีหรูหรา แต่ควรเป็นโรงเรียนที่มีแนวการสอนเหมาะสม ครูมีความรู้ และมีสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องเหมาะสมกับธรรมชาติของเด็กเล็กอย่างแท้จริง

 
 
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้