นิทานป๋องแป๋ง ชุดเติบโต

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเด็ก เตรียมความพร้อมลูกก่อนถึงวัยเข้าเรียน ฝึกดูแลสุขอนามัยตนเองได้

Share

ผู้แต่ง :สองขา

จำนวนหน้า :24 หน้า ไม่รวมปก

ขนาด/นิ้ว : 8x8

ป๋องแป๋งชุดเติบโต สำหรับลูกวัย 1-3 ปี
1.#ป๋องแป๋งไม่อั้นฉี่ ปลูกฝังสุขนิสัยไม่อั้นฉี่น านๆ และการทำความสะอาดร่างกายก่ อนและหลังฉี่
2.#ป๋องแป๋งอาบน้ำ รู้จักดูแลความสะอาดร่างกาย และรับผิดชอบตนเอง
3.#ป๋องแป๋งเลิกใช้ผ้าอ้อม ฝึกความพร้อมและสร้างแรงจูง ใจเลิกใช้ผ้าอ้อมเปลี่ยนมาใ ส่กางเกงในแทน
4.#ป๋องแป๋งไปโรงเรียน เตรียมความพร้อมลูกและพ่อแม ่ก่อนพาลูกเข้าโรงเรียนวันแ รก

ป๋องแป๋งไปโรงเรียน 

ป๋องแป๋งไม่อั้นฉี่ 

ป๋องแป๋งเลิกใช้ผ้าอ้อม

ป๋องแป๋งอาบน้ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by MakeWebEasy.com