Best Seller

ป๋องแป๋งทำงานบ้าน

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเด็ก งานบ้านเป็นกิจกรรมพัฒนา EF ที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง ช่วยฝึกความผิดชอบ

Share

นิทานภาพคำกลอนสำหรับเด็กวัย 4-6 ปี สอนให้เด็กรู้จักช่วยทำงานบ้านง่าย ๆ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน จับคู่ถุงเท้า ซึ่งงานบ้านเหล่านี้จะช่วยฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก ทั้งการรู้จักรับผิดชอบตัวเอง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ฝึกการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน และเกร็ดความรู้สำหรับพ่อแม่ในการเลือกงานบ้านที่เหมาะกับเด็ก

ป๋องแป๋งทำงานบ้าน

งานบ้าน กิจกรรมใกล้ตัวช่วยเสริมพัฒนาการหลายด้าน เด็กจะได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ฝึกคิดวางแผน เรียนรู้การทำงานง่าย ๆ อย่างเป็นขั้นตอน สร้างความภูมิใจในตัวเองเมื่อทำสำเร็จ รู้จักรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น พ่อแม่ควรเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับช่วงวัยของลูก เพื่อให้เขาสามารถทำได้ด้วยตัวเองจนสำเร็จ ให้กำลังใจและชื่นชมเมื่อลูกทำได้ สร้างแรงกระตุ้นในการมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย งานบ้านจึงเป็นการวางรากฐานทักษะชีวิตที่ดีให้กับลูก

ป๋องแป๋งทำงานบ้าน นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF  ด้านจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) ป๋องแป๋งฝึกทำงานบ้านหลายอย่าง เป็นความรู้นำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ด้านจดจ่อใส่ใจ (Focus/Attention) ป๋องแป๋งตั้งใจทำงานบ้านอย่างมุ่งมั่น ด้านยั้งคิดไตร่ตรอง  (Inhibitory Control) ป๋องแป๋งอดทนทำงานบ้านให้เสร็จก่อนจึงออกไปเล่น ด้านวางแผน จัดระบบ ดำเนินการ (Planning & Organizing) ป๋องแป๋งช่วยจัดโต๊ะอาหาร รู้ตำแหน่งว่าต้องวางจาน แก้ว ช้อน ตรงไหน อย่างไร

สนุกสนานเบิกบานกับงานบ้าน

บ้านเป็นโลกทั้งใบของลูก เด็กในช่วง 5 ขวบปีแรกมีพ่อแม่เป็นต้นแบบ อยากให้พ่อแม่รัก ชอบทำตามผู้ใหญ่ ช่วงเวลานี้จึงเหมาะที่พ่อแม่จะใช้ปลูกฝังการทำงานบ้านให้ลูก เพราะหากโตกว่านี้อาจมีสิ่งเร้าอื่นทำให้ลูกไม่อยากทำ พ่อแม่ควรเลือกงานที่ปลอดภัย เหมาะกับวัย เริ่มจากงานที่ง่าย ใช้เวลาสั้น และเป็นสิ่งที่ลูกชอบทำก่อน เช่น ช่วยฉีกปฏิทินรายวัน ปิดเปิดสวิตช์ไฟ รดน้ำต้นไม้ กรอกน้ำใส่ขวด

พ่อแม่ควรทำให้งานบ้านเป็นการใช้เวลาที่ดีร่วมกัน เหมือนเป็น “การเล่น” มากกว่าเป็นเรื่องเคร่งเครียด จริงจัง จะช่วยให้ลูกสนุกและมีทัศนคติที่ดีกับงานบ้าน เช่น

กวาดบ้าน

กับ “ไม้กวาดวิเศษ” ให้ลูกมีไม้กวาดเล็กๆ ของตัวเอง ก่อนกวาดพ่อแม่อาจซ่อนของเล่นชิ้นเล็กไว้ตามจุดต่าง ๆ เช่น ซ่อนรถของเล่นไว้ใต้โต๊ะ ใต้เก้าอี้ หลังม่าน ฯลฯ เมื่อลูกกวาดห้องแล้วเจอรถครบทุกคัน แสดงว่าลูกทำความสะอาดทุกจุดจริง

ถูบ้าน

จุ่ม บิด ถู พร้อมกับเปิดเพลงสนุกที่ลูกชอบไปด้วย สอนลูกให้ถูถอยหลัง เพื่อไม่ให้เหยียบพื้นที่เพิ่งถูลื่นล้ม และยังทำให้พื้นสะอาดไม่เลอะเทอะ

พับผ้า

เริ่มจากเล่นเกมจับคู่ถุงเท้า จับคู่สีและลาย เรียงตามลำดับขนาดจากเล็กไปใหญ่ แล้วจึงหัดพับผ้าผืนเล็ก เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดปาก

เข้าครัว

ชวนลูกเด็ดผัก ล้างผัก ช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือ สังเกตสี ขนาด รูปทรง และทำให้ลูกรู้สึกว่าอาหารจานที่ตัวเอง มีส่วนร่วมทำน่ากินขึ้น อร่อยขึ้น ช่วยให้ลูกเจริญอาหาร

เช็ดโต๊ะ

ฝึกให้ลูกใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่มชุบน้ำหมาดช่วยเช็ดโต๊ะ เป็นการฝึกทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ การเคลื่อนไหว และรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญคนหนึ่งของบ้าน

จัดโต๊ะกินข้าว

ให้ลูกช่วยวางจาน แก้ว ช้อน ส้อม ผ้าเช็ดปาก บนโต๊ะอาหารสำหรับทุกคนในครอบครัว ช่วยให้ลูกรู้จักวางแผนการทำงาน ที่สำคัญคือ เรียนรู้เรื่องแบบแผน (pattern) ว่าอุปกรณ์ใดควรอยู่ตรงไหน อย่างไร และการจัดหมวดหมู่

ล้างจาน

ให้ลูกช่วยล้างแก้วพลาสติกหรือจานขนมที่ไม่สกปรกมาก หรืออาจเริ่มจากช่วยหัดล้างน้ำเปล่ากับพ่อแม่ก่อน  โดยธรรมชาติเด็กชอบเล่นน้ำและเล่นกับฟองอยู่แล้ว

พ่อแม่ควรกล่าวชื่นชมและให้กำลังใจลูกทุกครั้งเมื่อเขาตั้งใจทำ ไม่มุ่งเน้นว่าผลงานต้องสะอาด เรียบร้อย สวยงามเหมือนอย่างที่ผู้ใหญ่ทำ ให้ชื่นชมลูกที่ความพยายามและความตั้งใจเป็นหลัก

งานบ้านสำคัญมากกว่าแค่ผลงานที่เสร็จ

 เด็กเรียนรู้จากง่ายไปยาก จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม จากเรื่องใกล้ตัวสู่เรื่องไกลตัว สำหรับการควบคุมดูแลตัวเองและพื้นฐานทักษะชีวิต เด็กเรียนรู้และมีพัฒนาการตามช่วงวัย ดังนี้

1. รู้จักดูแลร่างกายตนเอง เช่น กิน นอน ขับถ่าย อาบน้ำ แต่งตัว แปรงฟันได้เอง

2. รับผิดชอบตนเอง เช่น กินข้าวเสร็จแล้วนำจานไปเก็บ เช็ดพื้นเมื่อทำน้ำหก ถอดเสื้อผ้าที่ใส่แล้วลงในตะกร้า

3. ช่วยทำงานบ้านที่เหมาะกับวัย เช่น ช่วยกรอกน้ำใส่ขวด รดน้ำต้นไม้ ช่วยงานครัว เด็ดผัก ทำขนม ตากผ้า พับผ้า กวาดบ้าน

4. รู้จักเคารพกฎ กติกา เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น เช่น  รู้จักเข้าคิว ไม่แย่งของผู้อื่น ไม่ตะโกนเสียงดัง เอะอะ อาละวาด ในที่สาธารณะ 

การทำงานบ้านเป็นขั้นตอนสำคัญที่ลูกเรียนรู้ก่อนจะก้าวออกไปสู่ชีวิตนอกบ้าน เป็นพื้นฐานต่อยอดให้ลูกรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดีขึ้น สำหรับขั้นตอนในการสอนหรือฝึกลูกทำงานบ้านทำได้ ดังนี้

1. ผู้ใหญ่ทำให้ดูก่อน ให้ลูกเห็นว่างานบ้านไม่ใช่เรื่องยาก เป็นการเล่นสนุกอย่างหนึ่ง เป็นกิจวัตรประจำวันของบ้าน

2. ชวนลูกทำด้วยกัน  เช่น ช่วยกันพับผ้า โดยมีผู้ใหญ่คอยแนะนำ ให้กำลังใจ และชื่นชมลูก

3. ลองให้ลูกทำเอง ควรเริ่มจากงานที่ง่ายไม่ซับซ้อน เช่น รดน้ำต้นไม้ แยกสีเสื้อผ้าก่อนซัก เมื่อลูกทำได้จะเกิดความมั่นใจและสนุกที่จะลองทำงานอื่นๆ อีก

การปลูกฝังให้ลูกทำงานบ้านตั้งแต่เล็กและได้รับกำลังใจที่ดี จะเป็นพื้นฐานให้ลูกเชื่อมั่นและภูมิใจในตนเองเรียนรู้และทำสิ่งที่ยากขึ้นให้สำเร็จต่อไปในอนาคต

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้