Best Seller

นายช่างป๋องแป๋ง

คุณสมบัติสินค้า:

หนังสือเด็ก สำหรับพ่อแม่ที่จะช่วยแนะนำวิธีฝึกลูกให้ลองเล่นเป็นช่างหลายๆ

Share

นิทานป๋องแป๋ง -การให้ลูกลองเล่นเป็น นายช่าง เด็กจะได้ทดลองเรียนรู้ผ่านของจริง ได้ประสบการณ์จริงที่แตกต่างจากการเล่นสมมติ พ่อแม่อาจให้ลูกเป็นผู้ช่วยในการทำสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กมีความสนใจด้วยตัวเอง นอกจากความภูมิใจที่จะได้รับเมื่อทำงานสำเร็จ ลูกจะรู้จักฟังคำแนะนำของผู้อื่น ลดการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง โดยพ่อแม่ควรเลือกกิจกรรมง่าย ๆ ไม่เป็นอันตรายและอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิด

นายช่างป๋องแป๋ง นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF  ด้านจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) เด็กได้เรียนรู้การทำงานหลากหลายผ่านการลงมือทำจริง ซึ่งจะมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในอนาคต ด้านจดจ่อใส่ใจ (Focus/Attention) เด็กทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความตั้งใจและสนุกสนาน แม้กิจกรรมที่ทำจะเป็นการทำงานไม่ใช่การเล่นก็ตาม

นายช่าง ช่างคิด ช่างทำ
กว่าที่ลูกจะจับดินสอเป็นและเขียนชื่อตัวเองได้ถูกต้องสวยงาม ต้องผ่านความพยายามและขั้นตอนมากมายมาก่อน มือน้อยๆ ของลูกต้องได้รับโอกาสที่จะฝึกฝนและมีพัฒนาการแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง

งานช่างอย่างที่ นายช่างป๋องแป๋ง ชอบเล่นชอบทำ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ลูกได้ฝึกกล้ามเนื้อมือ ฝึกการทำงานประสานกันของร่างกายส่วนต่าง ๆ ทั้งยังเป็นงานรูปธรรมที่ได้เห็นความก้าวหน้าของเนื้องาน และได้ชื่นชมภูมิใจกับผลงานเมื่อทำเสร็จ พ่อแม่ควรสนับสนุนให้ลูกได้เล่นสนุก ได้เป็น “ช่าง” ในหลาย ๆ ด้านโดยเริ่มจากของใกล้ตัว หรือหาของเล่นที่จำลองเครื่องมือช่างไว้ให้เด็กเล่น รวมทั้งค่อย ๆ แนะนำให้ลูกได้ลองใช้เครื่องมือจริงโดยคำนึงถึงเรื่องปลอดภัย ความสนใจ และเหมาะกับวัยของลูก โดยทำได้ดังนี้

ช่างไม้
1. ให้ลูกช่วยจัดหมวดหมู่ตะปูตามขนาดและรูปร่าง แยกกลุ่มตามลักษณะการใช้งาน เช่น ตะปูตอกไม้ ตะปูเข็ม ตะปูตอกสังกะสี ตะปูคอนกรีต ตะปูตีกิ๊บสายไฟ

2. หาค้อนขนาดเล็กที่เหมาะมือสักอันไว้ให้ลูก ทำจากไม้ พลาสติก หรือโลหะก็ได้ แล้วจัด “มุมช่างไม้” ให้ลูกได้เคาะ ตอก ถอน ดึง เด็กชอบที่ได้ตอกได้ดึง ได้ทำเสียงดังโป๊กเป๊ก ได้ปล่อยพลังดึง ๆ หมุน ๆ ด้วยคีม

3. ชวนลูกทำของเล่นจากไม้ สร้างบ้านนกหลังเล็ก สร้างเล้าไก่ ทำชั้นวางหนังสือ ฯลฯ โดยให้ลูกได้ช่วยคิดและมีส่วนร่วมในการออกแบบ เลือกไม้ วัด เลื่อย ตอก ขัดไม้ด้วยกระดาษทราย โดยเลือกงานที่ง่าย เหมาะสม และเป็นสิ่งที่ลูกสนใจอยากทำ


ช่างทาสี
1. เตรียมแปรงทาสีขนาดเหมาะมือลูกนำมาจุ่มน้ำ ให้ลูกเล่นทาสีด้วยน้ำบนฝาบ้านหรือบนพื้นนอกชาน แล้วค่อยๆ ลดขนาดของแปรงลง

2. ชวนลูกหัดใช้พู่กันอันใหญ่ ระบายสีบนกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้ว โดยปล่อยให้ลูกมีอิสระระบายได้ตามใจชอบ โดยพ่อแม่สามารถเข้าไปร่วมด้วยช่วยวาดได้ เช่น รูปวงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม แล้วสอนให้ลูกรู้จักใช้มือควบคุมพู่กัน จุ่มลงในกระป๋องสีหรือจานสี แล้วปาดสีที่ชุ่มเกินไปออก ก่อนที่จะระบาย

3. ฝึกลูกให้ควบคุมฝีแปรงด้วยการระบายขึ้นลงจนเต็มรูป สอนด้วยคำง่าย ๆ เป็นขั้นตอน เช่น “จุ่ม ปาด ขึ้น ลง”เมื่อลูกทำได้คล่องแล้วจึงสอนให้ระบายสีซ้ายขวา เริ่มต้นอาจพูดออกเสียงไปด้วย จะช่วยให้ลูกมีสมาธิจดจ่อและเข้าใจขั้นตอนการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

ช่างเย็บผ้า
ผ้าชิ้นแรกของลูกอาจเป็นกระดาษแข็งจากกล่องขนมหรือลังใส่ของที่เรานำมาวาดและตัดเป็นรูปต่าง ๆ เช่น รถ ลูกหมี หรือตัวการ์ตูนที่ลูกชอบ จากนั้นนำที่เจาะกระดาษมาเจาะให้เป็นรูห่างกันล้อมรอบรูปไว้ ให้ลูกหัด “เย็บ” โดยใช้เชือกผูกรองเท้าหรือไหมพรมเส้นใหญ่ แทนด้าย แล้วใช้กิ๊บดำเป็นเข็มช่างประปา ช่างยนต์ (ช่างฟิต) และช่างอื่นๆ
1. ชวนลูกเรียนรู้ผ่านการเล่นสิ่งของในกล่องเครื่องมือช่าง เช่น ให้ลูกจับคู่นอตกับสกรู ช่วยส่งไขควง หรือช่วยจัดเรียงประแจมือวางใส่กลับเข้าที่ ลองให้ลูกใช้ไขควงอันใหญ่ขันหรือคลายนอต ฯลฯ

2. เมื่อพ่อแม่ทำงานช่าง เช่น ซ่อมท่อน้ำหรือเปลี่ยนยางรถยนต์ ควรให้ลูกมีส่วนร่วมด้วย เช่น ช่วยหากระป๋องรองน้ำ ช่วยส่งนอต ส่งไขควง ใช้คีมดึงของที่ติดอยู่ ช่วยซับเหงื่อให้พ่อ


มือน้อยสร้างสรรค์
มือน้อยของลูกสำคัญและมีพัฒนาการตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ เด็กจะรู้จักขยับนิ้วมือและนำมือใส่ปากตัวเองได้ เมื่อคลอดออกมาแล้วก็พร้อมเรียนรู้และทำความรู้จักกับโลกรอบตัว หากพ่อแม่ช่วยกระตุ้นและจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ใส่ใจให้เวลาเล่นกับลูก จะช่วยให้ลูกรู้สึกปลอดภัย มั่นใจ มีความสุข และมีพัฒนาการที่ดี

ของเล่นชุดเครื่องมือช่างสำหรับเด็ก เช่น ค้อน คีม เลื่อย ไขควง นอต ฯลฯ ถูกออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับมือเด็กและเล่นได้อย่างปลอดภัย ช่วยฝึกการสังเกต พัฒนากล้ามเนื้อมือ การทำงานประสานกันของตากับมือ เด็กจะสนุกกับการเล่นบทบาทสมมติช่วยส่งเสริมจินตนาการ เพิ่มคลังคำศัพท์ รู้จักคนในหลากหลายอาชีพ

เมื่อถึงวัยที่เด็กอยากจะเล่น “ของจริง” พ่อแม่สามารถใช้โอกาสนี้ชวนลูกทำของเล่น ทำบ้านตุ๊กตา ทำโรงละครหุ่น ฯลฯ ขณะทำก็สอนทักษะงานช่างง่าย ๆ ถ่ายทอดความรู้ให้ลูก เช่น ค้อนมีไว้ตอกและถอนตะปู เลื่อยใช้สำหรับเลื่อยไม้ กระดาษทรายทำหน้าที่ขัดผิวไม้ให้เรียบ นอตและสกรูช่วยยึดของให้ติดแน่นแข็งแรง ฯลฯ ชี้ชวนให้ลูกเห็นว่าสิ่งของต่าง ๆ ทำงานอย่างไร เมื่อเสีย เสียตรงไหน เราจะซ่อมหรือแก้ไขอย่างไร

การใช้นิ้วมือได้คล่องแคล่วจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ กิจกรรรมทั้งที่บ้านและโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องใช้มือ เมื่อลูกทำงานหลายอย่างได้เองจะช่วยให้ลูกรู้สึกภูมิใจและมั่นใจในตัวเอง ทั้งยังได้ใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว

พ่อแม่ควรให้กำลังใจเมื่อลูกสนใจเรียนรู้และมีน้ำใจช่วยเหลือ หากงานนั้นไม่ได้เร่งรีบหรือจริงจังจนเกินไปก็ไม่ควรดุหรือรำคาญที่ลูกเข้ามายุ่ง วุ่นวาย และทำให้งานช้าลง พึงระลึกไว้ว่าจุดประสงค์หลักคือ เพื่อให้ลูกได้ฝึกกล้ามเนื้อมือ ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ให้ลูกสนุกเพลิดเพลิน รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำและทำได้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้