New
Best Seller

ป๋องแป๋งรักลุง

คุณสมบัติสินค้า:

สอนให้เด็กได้รู้จักความรักความผูกพันและการใช้เวลาดีๆ ร่วมกันทำกิจกรรมกลางแจ้งระหว่างลุงกับหลานชาย

Share

นิทานภาพคำกลอนสำหรับเด็กวัย 0-3 ปี สอนให้เด็กได้รู้จักความรักความผูกพันและการใช้เวลาดีๆ ร่วมกันทำกิจกรรมกลางแจ้งระหว่างลุงกับหลานชาย พร้อมเกร็ดความรู้สำหรับผู้ใหญ่ที่แนะนำกิจกรรมที่ควรชวนลูกหลานไปทำด้วยกัน

---

ป๋องแป๋งรักลุง

ครอบครัวนอกจาก พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย แล้ว ยังมี ลุง ป้า น้า อา เป็นอีกกำลังสำคัญที่จะช่วยเลี้ยงดูกล่อมเกลาลูกหลานให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ครอบครัวที่มีสมาชิกหลากหลายวัย จะช่วยเติมเต็มความรักความอบอุ่นให้แก่กัน ทำให้ลูกหลานได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ จากญาติผู้ใหญ่ รู้จักมารยาท กาลเทศะ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เติบโตเป็นคนดีของสังคม

 

ป๋องแป๋งรักลุง นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF   ด้านจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) ป๋องแป๋งช่วยลุงทำสิ่งต่างๆ   ซึ่งสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ในอนาคต ด้านยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility) ป๋องแป๋งนำใบมะพร้าวมาสานเล่นเป็นนาฬิกาข้อมือ ด้านจดจ่อใส่ใจ (Focus/Attention) ป๋องแป๋งตั้งใจทำทุกอย่างที่ลุงสอน ด้านควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) ป๋องแป๋งสานเสื่อผิดหลายครั้งแต่ไม่ท้อใจ ด้านริเริ่มลงมือทำ (Initiating) ป๋องแป๋งสานเสื่อด้วยตัวเองตามที่ลุงสอน ด้านมุ่งเป้าหมาย (Goal- Directed Persistence) ป๋องแป๋งสานเสื่อจนสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้

 

เด็กเติบโตงดงามในทุกวัน

ครอบครัวไม่ได้มีแค่พ่อแม่ลูก แต่ยังมี ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ที่จะคอยเลี้ยงดูลูกหลานตัวน้อย พ่อแม่ควรให้ลูกได้ใกล้ชิดผูกพัน ทำกิจกรรมร่วมกันกับญาติผู้ใหญ่ที่พ่อแม่ไว้วางใจ เพื่อให้ลูกรู้จักปรับตัวเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ จากญาติผู้ใหญ่ที่พ่อแม่อาจไม่เคยสอน ในบางครั้งที่พ่อแม่มีธุระไม่สะดวกจะพาลูกไปด้วย การหาคนมาช่วยดูแลลูกในช่วงเวลานั้น  ตัวเลือกหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือ ลุง ป้า น้า อา หรือญาติที่ไว้ใจได้ สามารถดูแลความปลอดภัย เป็นเพื่อนคุยเพื่อนเล่นกับลูกหลานได้ กิจกรรมที่ลุง ป้า น้า อา สามารถเลือกมาทำร่วมกับหลานขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เวลา สถานที่ อุปกรณ์ ความสะดวก ฯลฯ กิจกรรมสนุกที่น่าสนใจ เช่น

 

1. กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก เป็นกิจกรรมที่เด็กจะได้ใช้สองมือเป็นหลัก อาจมีอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มความสนุก เช่น เล่นทราย เล่นน้ำ ปั้นดิน ปั้นแป้ง วาดรูป ระบายสี  ละเลงสี พับกระดาษ สานเสื่อ

2. กิจกรรมส่งเสริมจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ โดยมีผู้ใหญ่ช่วยสร้างบรรยากาศ พูดกระตุ้นให้กำลังใจหรือแนะนำ เช่น เล่นสมมุติเป็นพ่อแม่ พ่อครัว นายช่าง หมอ พยาบาล ต่อบล็อกไม้ ต่อรางรถไฟ เล่นแปลงร่าง     เลียนเสียงสัตว์ต่าง ๆ

3. งานบ้านนำมาเล่นสนุก ควรเลือกงานบ้านง่าย ๆ ที่เหมาะกับวัยของลูกหลาน และผู้ใหญ่ควรทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนหรือทำร่วมกัน เพื่อให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและสนุกได้อย่างเต็มที่ เช่น กรอกน้ำใส่ขวด เปลี่ยนน้ำตู้ปลา ตากผ้า พับผ้า จัดรองเท้าเข้าคู่ จัดโต๊ะอาหาร ล้างรถ ล้างจาน กวาดบ้าน ให้อาหารสัตว์เลี้ยง รดน้ำต้นไม้ ปลูกต้นไม้   

4. ท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ การทำกิจกรรมนอกบ้านเด็กจะได้เรียนรู้กฎ กติกา มารยาททางสังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เช่น การเข้าคิวรอ การไม่ส่งเสียงดังรบกวนคนรอบข้าง สถานที่ที่ควรพาเด็กไปเรียนรู้ เช่น ตลาด สวนสัตว์ วัด ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสนุก สวนสาธารณะ รวมถึงแหล่งธรรมชาติ เช่น ทะเล ถ้ำ ภูเขา 

 

ลุง ป้า น้า อา เปรียบเสมือนพ่อแม่อีกคนที่รักและห่วงใยลูกหลานไม่ต่างกัน การได้ทำกิจกรรมร่วมกับหลานจะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น หากมีปัญหาในเรื่องที่เด็กไม่กล้าบอกพ่อแม่ ความรักความผูกพันไว้ใจเหล่านี้อาจทำให้เด็กเลือกเข้ามาขอคำปรึกษา การมีผู้ใหญ่ช่วยคิดแก้ปัญหาย่อมดีกว่าการปล่อยให้เด็กลองผิดลองถูกเองตามลำพัง

เด็กเรียนรู้จากผู้ใหญ่ใกล้ตัวและจากประสบการณ์ตรง

พัฒนาการที่สำคัญของเด็ก ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ภาษา และการสื่อสาร  ส่วนใหญ่เด็กเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของตัวเองที่ได้ลงมือทำ ลองผิดลองถูก โดยมีผู้ใหญ่เปิดโอกาสและจัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเหมาะสมให้ ผู้ใหญ่ใกล้ตัวไม่ว่าพ่อแม่หรือญาติควรช่วยกัน ส่งเสริมแรงกระตุ้นเชิงบวกและจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก คอยสนับสนุน ชื่นชมให้กำลังใจ พร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน


เมื่อเด็กพบเจออุปสรรคหรือปัญหา ผู้ใหญ่ควรใจเย็น ให้เด็กได้มีโอกาสแก้ปัญหาด้วย     ตัวเองก่อน อย่าเพิ่งต่อว่าหรือตำหนิจนเด็กเสียกำลังใจ เช่น ลูกหกล้ม พ่อแม่ควรปล่อยให้ลูกพยายามลุกขึ้นเองก่อน ไม่ควรตกใจเอะอะโวยวายเกินกว่าเหตุ หรือบังคับขู่เข็ญให้ลูกรีบลุกขึ้นให้ได้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในวิธีและวิถีทางที่เหมาะกับตัวเด็กเอง 

เด็กเรียนรู้จากคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น หากต้องการให้ลูกหลานพูดจาไพเราะ สุภาพ ไม่พูดคำหยาบ ผู้ใหญ่ก็ต้องพูดจาสุภาพให้เด็กได้ยินก่อน หากไม่อยากให้เด็ก     ติดน้ำอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบ พ่อแม่ก็ไม่ควรซื้อสิ่งเหล่านั้นเข้าบ้าน หากอยากให้เด็กรักการอ่าน ผู้ใหญ่ต้องหมั่นอ่านหนังสือให้เด็กเห็น ชี้ชวนให้ลูกอ่านหรือฟังนิทาน   ด้วยกันทุกวันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน จัดมุมวางนิทานในบ้านไว้ หลาย ๆ จุดให้ลูกสะดวกต่อการพบเห็นและหยิบอ่าน หลักง่าย ๆ ในการปลูกฝังนิสัยที่ดีให้เด็กคือ พ่อแม่และผู้ใหญ่ทุกคนในบ้านต้องทำ     เป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กเห็นก่อนอย่างสม่ำเสมอ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้