Best Seller

ป๋องแป๋งรักป้า

คุณสมบัติสินค้า:

สอนให้เด็กได้รู้จักความรักความผูกพันและการใช้เวลาดีๆ ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในบ้าน ระหว่างป้ากับหลานชาย

แบรนด์ : Pass Education

Share

นิทานภาพคำกลอนสำหรับเด็กวัย 0-3 ปี สอนให้เด็กได้รู้จักความรักความผูกพันและการใช้เวลาดีๆ ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในบ้าน ระหว่างป้ากับหลานชาย พร้อมเกร็ดความรู้สำหรับผู้ใหญ่ที่จะแนะนำเรื่องการใช้คำพูดอย่างไรให้เหมาะกับลูกหลาน

ป๋องแป๋งรักป้า
ครอบครัวนอกจาก พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย แล้ว ยังมี ลุง ป้า น้า อา เป็นอีกกำลังสำคัญที่จะช่วยเลี้ยงดูกล่อมเกลาลูกหลานให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ครอบครัวที่มีสมาชิกหลากหลายวัยจะช่วยเติมเต็มความรักความอบอุ่นให้แก่กัน ทำให้ลูกหลานได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ จากญาติผู้ใหญ่ รวมทั้งมีมารยาท รู้จักกาลเทศะ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ทุกคนในครอบครัวควรปลูกฝังให้ลูกหลาน เพื่อให้เขาเป็นที่รักของผู้อื่น และนับเป็นความภูมิใจของทุกคนในครอบครัวที่สามารถเลี้ยงดูลูกหลานให้เป็นคนดีไม่เป็นภาระของสังคม

ป๋องแป๋งรักป้า นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF ด้านจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) ป๋องแป๋งกับคุณป้าทำกิจกรรมแสนสนุกและมีประโยชน์ที่จะนำไปใช้ต่อได้ในอนาคต ด้านจดจ่อใส่ใจ (Focus/Attention) ป๋องแป๋งมุ่งมั่นตั้งใจทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคุณป้าอย่างเต็มที่ เช่น อ่านหนังสือ ทำอาหาร ทำความสะอาด ฯลฯ

พูดเชิงบวกส่งเสริมพัฒนาการ

พัฒนาการทางภาษาเริ่มได้ตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์และจะพัฒนาได้ดีที่สุดในช่วงปฐมวัย เด็กเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวผ่านการเลียนแบบ อยากให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นเช่นไร ผู้ใหญ่ก็ควรแสดงออกเช่นนั้น และทุกคนในครอบครัวควรแสดงออกในทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้เด็กสับสน

เด็กในวัยเริ่มต้นเรียนรู้ ผู้ปกครองควรระมัดระวังเรื่องการใช้คำพูดเป็นพิเศษ เช่น การตำหนิด่าว่ารุนแรง อาจทำให้ลูกเสียกำลังใจและขาดความมั่นใจได้ ผู้ใหญ่จึงต้องมีสติ คิดก่อนพูดเสมอ ตัวอย่างคำพูดที่ไม่ควรพูดกับเด็ก เช่น

1. พูดทำร้ายจิตใจ การขู่เมื่อเด็กดื้อหรือซน เช่น “ทำแบบนี้แม่ไม่รักแล้วนะ” “ดื้อแบบนี้ เดี๋ยวทิ้งซะเลย” คำพูดเชิงลบเหล่านี้จะสร้างภาพไม่ดีในใจเด็ก อาจทำให้เขารู้สึกแย่หรือตัวเองไร้ค่า

2. พูดขู่ด้วยการหลอก การพูดขู่ด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล เช่น เดี๋ยวผีมาหลอก ตุ๊กแกกินตับ หรือเรียกตำรวจจับ สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กขาดการเรียนรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล ควรใช้เหตุผลจริง ๆ บอกเด็กดีกว่า

3. พูดตำหนิ ดุด่า นอกจากไม่ทำให้เด็กเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองแล้ว ยังทำให้เด็กซึมซับพฤติกรรมเหล่านี้จนอาจกลายเป็นเด็กก้าวร้าว อารมณ์รุนแรงได้

4. พูดเปรียบเทียบลูกกับเด็กคนอื่น การถูกเปรียบเทียบจะทำให้ลูกขาดความมั่นใจ ไม่นับถือตนเอง ซึ่งจะส่งผลเสียในระยะยาว

5. พูดย้ำปมด้อยของลูก แม้จะเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใย แต่หากมากเกินไปจะทำให้ลูกหมดความมั่นใจและกลายเป็นคนวิตกกังวล

6. พูดล้อเลียน ผู้ใหญ่อาจมองว่าเป็นแค่การหยอกล้อเล่นสนุก แต่สามารถทำให้ลูกรู้สึกแย่ได้ เพราะเหมือนถูกล้อปมด้อย ขาดความมั่นใจ เข้ากับผู้อื่นยาก ไม่อยากเข้าสังคม

7. สัญญาแล้วไม่ทำตาม นอกจากทำให้ลูกรู้สึกผิดหวังแล้ว อาจเป็นการสร้างนิสัยพูดโกหกให้ลูก เพราะเห็นผู้ใหญ่ทำเป็นตัวอย่าง

8. พูดไม่เป็นไร ไม่ช่วยปลอบใจ อุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น หกล้ม เดินสะดุด หัวชน มักเกิดขึ้นได้กับเด็กช่วงปฐมวัย หลายครั้งผู้ใหญ่จะพูดแค่ว่า “ไม่เป็นไรหรอก” เพื่อให้เด็กคลายความวิตกกังวล ซึ่งอาจทำให้เด็กรู้สึกแย่ยิ่งขึ้น เพราะคำนี้ไม่ได้แสดงว่าผู้ใหญ่เข้าใจในความเจ็บปวดของเด็ก ดังนั้นจึงควรใช้คำพูดที่แสดงถึงความเห็นใจและเข้าใจจะดีกว่า เช่น เจ็บใช่ไหมลูก แม่รู้ว่าหนูเจ็บนะ

คำพูดเชิงบวกจะช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เช่น “พ่อรักหนู” “แม่ภูมิใจในตัวลูกนะ” “แม่เชื่อว่าหนูทำได้” รวมทั้งส่งผลดีต่อพัฒนาการทุกด้าน มากกว่าคำพูดเชิงลบ

ลุง ป้า น้า อา คือสายสัมพันธ์ที่มีค่าต่อหลาน

ลุง ป้า น้า อาควรช่วยกันสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้หลานเติบโตอย่างมีความสุข มีพัฒนาการสมวัย โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. เบิกบานเมื่ออยู่กับหลาน ดูแลและสื่อสารด้วยความรักความเข้าใจ ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ทำขนม อ่านหนังสือ พาไปเที่ยว ฯลฯ ไม่ควรหงุดหงิดรำคาญเมื่อเด็กซักถามบ่อย ๆ เราควรตอบอย่างใส่ใจ เพื่อบ่มเพาะนิสัยการเป็นคนช่างสังเกต กล้าซักถาม กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

ผู้ใหญ่ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยต่อคำถามของเด็ก เรื่องใดไม่รู้ผู้ใหญ่สามารถตอบตามตรงว่า “ไม่รู้” แล้วถือโอกาสชักชวนลูกหลานค้นหาคำตอบด้วยกัน ควรหมั่นพูดคุยหรือตั้งคำถามปลายเปิดสนุกสนาน เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิดจินตนาการ ฝึกแสดงความคิดเห็น เช่น “ถ้าไม่มีพู่กัน หนูจะใช้อะไรระบายสีแทนได้บ้างนะ” “ทำไมหนูชอบกินไอติมรสสตรอว์เบอร์รีจ๊ะ”

2. สอนทางเดียวกัน เช่น พ่อแม่ไม่ให้ลูกกินอมยิ้มหรือน้ำอัดลม แต่ลุง ป้า น้า อา กลับนำมาให้หลานหรือกินให้หลานเห็น เช่นนี้จะทำให้เด็กสับสน และสุดท้ายเด็กจะไม่ปฏิบัติตามที่พ่อแม่สอน

3. ลุง ป้า น้า อา เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ดูแลและเป็นที่พักพิงใจในยามที่หลานมีปัญหากับพ่อแม่ ด้วยการเป็นผู้รับฟังที่ดี อยู่เคียงข้าง และให้กำลังใจ เมื่อผู้ใหญ่ให้ความรักเอ็นดูเสมอ เด็กจะเกิดความไว้วางใจ หากเกิดปัญหาอาจเข้ามาขอคำปรึกษาหรือระบายความในใจ เล่า “ความลับ” ให้ผู้ใหญ่ฟัง การมีผู้ใหญ่หรือลุง ป้า น้า อา ที่เด็กไว้ใจจะช่วยให้ลูกหลานรู้สึกปลอดภัย มีที่พึ่งพิงอบอุ่นใจ เติบโตขึ้นเป็นคนที่เชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตัวเอง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้