New
Best Seller

ป๋องแป๋งรักตา

สอนให้เด็กได้รู้จักความรักความผูกพันจากผู้สูงวัยและการได้ใช้เวลาดีๆ ร่วมกันระหว่างตากับหลานชาย

รายละเอียดสินค้า

นิทานภาพคำกลอนสำหรับเด็กวัย 0-3 ปี สอนให้เด็กได้รู้จักความรักความผูกพันจากผู้สูงวัยและการได้ใช้เวลาดีๆ ร่วมกันระหว่างตากับหลานชาย เป็นกิจกรรมง่ายๆ จากธรรมชาติรอบตัว พร้อมแนะนำวิธีสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคนสูงวัยกับลูกหลานเพื่อให้คนทั้งสองวัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และได้ใช้เวลาดีๆ ร่วมกัน เช่น ทำม้าก้านกล้วย หมวกจากเปลือกส้มโอ เลี้ยงด้วงกว่าง

---

ป๋องแป๋งรักตา

บ้านที่มี ปู่ ย่า ตา ยาย อยู่ด้วยกัน นอกเหนือจากการได้รับความอบอุ่นจากผู้สูงวัยแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่เด็กๆ ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนที่มีวัยต่างกัน เรียนรู้เรื่องมารยาทและกาลเทศะ เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ การให้ความช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ แก่ปู่ ย่า ตา ยายจะสั่งสมนิสัยเอื้ออาทร มีจิตอาสา ขณะเดียวกันความรักความผูกพันของปู่ ย่า ตา ยายก็สร้างความอบอุ่นให้เด็กมีจิตใจละเอียดอ่อน ลดทอนความกระด้างอย่างน่าอัศจรรย์

ป๋องแป๋งรักตา นิทานภาพคำกลอน พัฒนาทักษะสมอง EF ด้านจำเพื่อใช้งาน (Working Memory) ป๋องแป๋งกับคุณตาได้ร่วมกันทำกิจกรรมสนุกที่นำไปใช้ได้จริง ด้านควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) แม้จะผิดหวังที่ไม่ได้ของเล่นที่อยากได้ แต่ป๋องแป๋งก็ไม่เสียใจมากเกินไป ด้านยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility) ป๋องแป๋งกับคุณตานำสิ่งต่างๆ มาประยุกต์ในการเล่น เช่น ใช้เปลือกส้มโอแทนหมวก ด้านจดจ่อใส่ใจ (Focus/Attention) ป๋องแป๋งตั้งใจจดจ่อกับทุกกิจกรรมที่ทำร่วมกับคุณตา ด้านริเริ่มลงมือทำ (Initiating) ป๋องแป๋งชวนคุณตาลงมือทำบ้านบนต้นไม้ด้วยตัวเอง ด้านมุ่งเป้าหมาย (Goal-directed Persistence) ป๋องแป๋งมุ่งมั่นสร้างบ้านบนต้นไม้จนสำเร็จ

 

เพาะเมล็ดเล็กๆ ตั้งแต่หลานยังเป็นเด็กน้อย

หลานเป็นลูกของลูก ผูกพันกับปู่ ย่า ตา ยายทางสายเลือดตั้งแต่เมื่อเริ่มชีวิต เด็กทุกคนที่เกิดมามีเซลล์สมองนับแสนล้านเซลล์ และเซลล์เหล่านี้ต้องการสิ่งเร้า (stimulation) เพื่อที่จะเชื่อมต่อกันอย่างมีความหมายและมีประโยชน์ต่อการทำงานของสมอง โดยเฉพาะในขวบปีแรกที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และการเชื่อมต่อนี้จะดำเนินต่อไปถึงช่วง 5 ขวบปีแรก ซึ่งส่งผลต่อคนนั้นไปตลอดชีวิต ตรงกันข้ามหากไม่มีสิ่งเร้าใด ๆ เข้ามา การเชื่อมต่อนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นและพัฒนาได้ยากเมื่อโตขึ้น รวมถึงถ้าเด็กอยู่ในภาวะกดดัน การเชื่อมต่อนี้จะถูกสกัดกั้นและส่งผลเสียต่อการทำงานของสมอง

                       

การจัดสิ่งแวดล้อมเหมาะสม จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี การให้ความรักความเข้าใจ ใส่ใจลูกหลาน ช่วยกันทำบ้านให้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ การใช้เวลาร่วมกันเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก มีกิจกรรมหลายอย่างที่ปู่ ย่า ตา ยายและหลานตัวน้อยทำร่วมกันได้อย่างมีความสุข สนุก เพลิดเพลิน ในขณะที่มีสิ่งเร้าให้หลานได้เรียนรู้ไปด้วย เช่น

                       

ปลูกฝังจิตใจอ่อนโยนผ่านการเล่นดนตรี เริ่มจากของที่มีและสิ่งใกล้ตัวก่อน เช่น ดีดนิ้ว ผิวปาก เด็ดใบไม้มาเป่าเป็นเพลง นำหลอดกาแฟหรือซังข้าวมาทำเป็นปี่ให้หลานเล่น จากนั้นสอนให้รู้จักการฟังจังหวะ จากเครื่องดนตรีง่ายๆ เช่น ฉิ่ง กรับ กลอง ระนาด หีบเพลงปาก เด็กจะสนุกและชอบที่เกิดเสียงดังเป็นจังหวะ ท่วงทำนองง่ายๆ

                       

สร้างงานศิลปะ ประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งรอบตัว เช่น เล่นปั้น ขยำทราย วาดรูป ฉีกพับกระดาษ แปะกาว นำสิ่งที่มีตามธรรมชาติและของเหลือใช้มาสร้างสรรค์ดัดแปลงทำของเล่น เช่น เปลือกส้มโอนำมาทำเป็นหมวก ไม้ไอศกรีม หลอดกาแฟ และด้ายนำมาทำเป็นคอปเตอร์  ก้านกล้วยนำมาทำเป็นม้าเป็นปืน ไม้ไผ่นำมาผูกเชือกทำเป็นจักจั่นหมุนเหวี่ยงเล่น กะลาผ่าครึ่งนำมาร้อยเชือกยาวทำโกบกาบหรือม้ากะลา แกนหลอดด้ายกับหนังยางนำมาทำเป็นรถ ฯลฯ

 

สอนงานช่างง่าย ๆ และทำด้วยกัน เช่น ให้เด็กเป็นลูกมือช่วยทำม้าไม้โยกเยก สร้างบ้านนก ทำเล้าไก่ ช่วยกันสร้างบ้านบนต้นไม้ ได้ฝึกสังเกต เลือกวัสดุ คาดคะเนขนาด ตอกตะปู ทาสี ผูกเชือก ฯลฯ ผู้ใหญ่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้เด็กได้ลงมือทำจริง เจอปัญหา และลองแก้ไขร่วมกัน

                       

สอนความรู้ที่เป็นประโยชน์และสนุก เช่น สอนให้รู้จักทิศจากการสังเกตตำแหน่งดวงอาทิตย์ การดูดาวตอนกลางคืน สังเกตการทำงานของล้อ สอนวิธีผูกเงื่อนง่าย ๆ เล่าประสบการณ์สนุก อ่านนิทานกับหลาน

                       

ชวนออกกำลังกายที่เหมาะกับทั้งสองวัย เช่น เดินเล่นในสวน วิ่งเบา ๆ เล่นโยนรับลูกบอล ถีบจักรยาน ว่ายน้ำ รำมวยจีน เล่นโยคะ แกว่งแขน

                       

สำรวจธรรมชาติ เช่น ดูปลาเสือพ่นน้ำ ต้นคว่ำตายหงายเป็นที่งอกออกมาจากใบ ฝักต้อยติ่งแตกตัวเมื่อถูกน้ำ ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่จับแมลงได้ ต้นไมยราบที่แตะปุ๊บหุบใบปั๊บ ชวนสังเกตวงจรชีวิตแมลง เช่น ผีเสื้อ

                       

ชวนเล่นการละเล่น ของเล่น หรือสัตว์เลี้ยงในวัยเด็กของปู่ ย่า ตา ยาย เช่น เล่นงูกินหาง โพงพาง  ตีล้อ กาฟักไข่  ลิงชิงบอล มอญซ่อนผ้า ขี่ม้าส่งเมือง ทอยเส้น เล่นว่าว เป่าฟองสบู่ด้วยก้านมะละกอ เลี้ยงแมว เลี้ยงสุนัข เลี้ยงด้วงกว่าง

                       

ด้วงกว่าง กว่าง แมงกว่าง แมงกวาง หรือแมงคาม เป็นแมลงปีกแข็งขนาดใหญ่ สีสวยแปลกตา  ตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย มีปีกที่พัฒนาเป็นเปลือกแข็งทำให้ดูคล้ายใส่เสื้อเกราะสีดำ ตัวผู้มีเขาอยู่บนหัว 1-5 เขาแล้วแต่สายพันธุ์ ด้วงกว่างชอบอยู่ตามต้นฉำฉา ต้นลำไย และต้นไม้ใหญ่ ในฤดูฝนเด็กมักจับมาเลี้ยง โดยผูกด้วงกว่างไว้กับท่อนอ้อย บางคนนำด้วงกว่างมาชนกัน พอถึงช่วงปลายฤดูฝนจะเป็นฤดูผสมพันธุ์ของด้วงกว่าง ควรปล่อยมันกลับสู่ธรรมชาติเพื่อวางไข่และขยายพันธุ์ต่อไป

 

สายใยละมุน อบอุ่นผูกพัน

หลานตัวน้อยพร้อมที่จะรักปู่ ย่า ตา ยายอยู่แล้ว และยิ่งถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจดี เด็ก ๆ จะยิ่งรักและอยากอยู่ใกล้ เด็กรักปู่ ย่า ตา ยายที่มีอ้อมแขนไว้กอดหลาน มีรอยยิ้มเบิกบานทุกครั้งที่พบหน้า มีแววตาชื่นชมเมื่อหลานพยายามหรือได้เรียนรู้ มีสองหูไว้คอยฟังเสียงใส ๆ มีหัวใจแห่งสายใยที่ผูกพันกัน หลานตัวเล็กที่เป็นเด็กน้อยมีบ้านและครอบครัวเป็นโลกทั้งใบ ผู้ใหญ่ควรช่วยกันทำให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของเด็ก โดย

1. เลี้ยงหลานด้วยความรักความเข้าใจ ไม่ใช้อำนาจหรือความเป็นผู้ใหญ่ ดุด่าเฆี่ยนตีหรือบังคับกดดันให้หลานทำในสิ่งที่ไม่ชอบ พึงระลึกไว้เสมอว่าสิ่งใดที่เราเคยไม่ชอบให้ผู้ใหญ่ทำกับเรา เราก็ไม่ควรทำกับเด็ก อย่าใช้อารมณ์ ความรุนแรง และคำหยาบคาย เพราะเด็กจะซึมซับพฤติกรรมนั้นไว้และเลียนแบบ กลายเป็นเด็กก้าวร้าวรุนแรง อารมณ์แปรปรวน ไม่มีความมั่นคงทางจิตใจ

2. ไม่ควรตามใจหลานมากเกินไปจนเสียเด็ก เพราะเด็กจะกลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเอง รอไม่ได้ คิดไม่เป็น เห็นแก่ตัว ไม่รู้จักกาลเทศะ และมารยาทในการอยู่ร่วมกับคนอื่น

3. สนับสนุนและให้กำลังใจ เมื่อพ่อแม่ให้ลูกช่วยทำงานบ้านที่เหมาะกับวัย อย่าขัดขวางหรือคิดว่าหลานยังเล็ก หรือพ่อแม่ไม่ควรใช้แรงงานเด็ก งานบ้านที่เหมาะสมจะช่วยให้เด็กภูมิใจที่ได้ทำ ฝึกกล้ามเนื้อมือ และเรียนรู้ทักษะชีวิตตั้งแต่เล็ก

4. ใช้เวลาร่วมกับหลาน ไม่ละเลยเพิกเฉย หรือติดจอ ติดทีวีทั้งที่มีหลานอยู่ตรงหน้า ไม่ควรเลี้ยงหลานด้วยทีวีหรือคอมพิวเตอร์ก่อนวัย 5 ขวบ เพราะมีผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กหลายด้าน

5. ชื่นชมหลานเมื่อมีความพยายามและตั้งใจ ให้กำลังใจในเรื่องที่หลานกำลังเรียนรู้ ให้หลานรู้และรู้สึกเสมอว่าเป็นคนสำคัญที่ปู่ ย่า ตา ยายรัก ไม่นำไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่น รักหลานอย่างที่หลานเป็น

สินค้าเกี่ยวข้อง
New
Best Seller

ป๋องแป๋งตัวลาย ป๋องแป๋งเป็นเหา ป๋องแป๋งฟันผุ ป๋องแป๋งอึไม่ออก

฿ 340 ฿ 340
฿ 306 ฿ 306 -10%
สมาชิก ฿ 290 ฿ 290 -15%
New
Best Seller

สนุกกับนิทานคุณธรรมอ่านสนุกเหมือนร้องเพลงแรป ลงท้ายเสียงสระ ปลูกฝังความมีวินัย

฿ 400 ฿ 400
฿ 360 ฿ 360 -10%
สมาชิก ฿ 340 ฿ 340 -15%
New
Best Seller

นิทานภาพคำกลอน ฝึกให้เด็กมีวินัยในการกินและการขับถ่าย

฿ 85 ฿ 85
฿ 77 ฿ 77 -9%
สมาชิก ฿ 72 ฿ 72 -15%
New
Best Seller

นิทานภาพคำกลอน ฝึกให้เด็กมีวินัยในการกินและการขับถ่าย

฿ 85 ฿ 85
฿ 77 ฿ 77 -9%
สมาชิก ฿ 72 ฿ 72 -15%
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com