คติล้ำค่า นิทานอาเซียน (ปกอ่อน)

รวบรวมนิทานพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง ให้แง่คิดคติสอนใจของทั้ง 10 ชาติอาเซียน

Share

 

เรื่องเล่าสนุกสนานผ่านคติสอนใจให้แง่คิดของ 10 ชาติอาเซียน เรียนรู้วิถีชีวิต ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนหลากหลายในอาเซียน เพื่อความเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

 

Powered by MakeWebEasy.com