fbpx

ป๋องแป๋งรักโลก

฿ 68.00

นิทานภาพคำกลอน ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้รู้จักนำขยะในครัวเรือนเศษอาหาร ใบไม้ เปลือกผลไม้ มาหมักทำปุ๋ย ช่วยลดปริมาณขยะเปียกที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น มาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประโยชน์ หนังสือสำหรับเด็ก 3-6 ปี

มีสินค้าอยู่ 100