fbpx

ปิงปิง ชุด ช่วยได้ช่วยกัน

฿ 304.00

ปลูกฝังให้เด็กรู้จักการให้ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน หรือจิตอาสา นอกจากจะทำให้เด็กอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้ว ยังช่วยให้เขาเห็นคุณค่าและมีความมั่นใจในตัวเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็กวัย 3-6 ปี