fbpx

โอ๊ะ โอ๋ ลูกจ๋า

฿ 68.00

ผูกพันสายใยรักครอบครัว เล่านิทาน อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่แรกเกิด คือการสร้างความอบอุ่น มั่นคง ปลอดภัยในใจลูก พัฒนาอารมณ์ จิตใจ เสริมทักษะสมอง EF สำหรับเด็ก 0-3 ปี