fbpx

ลูกฉันหายไป (ปกอ่อน)

฿ 112.00

สอนให้มุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน แม้มีความคิดแตกต่าง เปิดใจรับฟังอย่างเข้าใจ ฝึกคิดยืดหยุ่น เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เสริมทักษะทางสังคม หนังสือเด็ก 4-6 ปี นิทานที่ “คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์” แนะนำให้อ่าน

มีสินค้าอยู่ 99