fbpx

ชุดนิทานต่างมุม

฿ 704.00

นิทานภาพ ฝึกเรียนรู้การคิดต่าง เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น ฝึกคิดวิเคราะห์ ช่วยให้รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เข้าใจและเห็นใจกันมากขึ้น นิทานสำหรับเด็ก 4-6 ปี คุณหมอประเสริฐแนะนำให้อ่าน

สินค้าหมดแล้ว