ตลกเฮฮา (ปกแข็ง)

Attribute:

รวบรวมนิทานตลกพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของทั้ง 10 ชาติอาเซียน

Share

เรื่องเล่าขำขันเฮฮาผ่านนิทานสนุกของ 10 ชาติอาเซียน เรียนรู้วิถีชีวิต ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนหลากหลายในอาเซียน เพื่อความเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy