เติบโตงดงามตามรอยพ่อ...คิดแบบในหลวง

Attribute:

หนังสือภาพคำกลอน สำหรับเด็ก 0-6 ปี ฝึกลูกให้เรียนรู้และคิดแก้ปัญหา รู้จริง ดังเช่นในหลวงรัชกาลที่ ๙

Share

แบบอย่างการคิดค้นวิธีทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙
เข้าใจปัญหา แก้จากต้นเหตุ มุ่งมั่นอดทนจนสำเร็จ
แบบอย่างการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
แนวทางการเลี้ยงลูก เพื่อปลูกฝังให้ลูกเป็นคนมุ่งมั่น อดทน กล้าคิดกล้าทำ

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy