เติบโตงดงามตามรอยพ่อ...เรียนรู้แบบในหลวง

Attribute:

หนังสือภาพคำกลอน สำหรับเด็ก 0-6 ปี ฝึกลูกให้เรียนรู้และคิดแก้ปัญหา รู้จริง ดังเช่นในหลวงรัชกาลที่ ๙

Share

แบบอย่างการเรียนรู้ของในหลวงรัชกาลที่ ๙
รู้ให้ลึก รู้ให้จริง รู้แล้วลงมือทำ
แบบอย่างการเรียนรู้ตลอดชีวิตของพระองค์
แนวทางการเลี้ยงลูก เพื่อปลูกฝังให้ลูกเป็นคนรักการเรียนรู้ กล้าค้นคว้าทดลอง

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy