เติบโตงดงามตามรอยพ่อ...เล่นแบบในหลวง

Attribute:

หนังสือภาพคำกลอน สำหรับเด็ก 0-6 ปี ฝึกลูกให้เรียนรู้ผ่านการเล่น ดังเช่นในหลวงรัชกาลที่ ๙

Share

แบบอย่างการเล่น ในวัยเด็กของในหลวงรัชกาลที่ ๙
เล่นอย่างไร เล่นแบบไหน จึงส่งผลต่อการหล่อหลอม บุคลิกภาพ
ความคิด จินตนาการ และจิตสำนึกที่ดี แบบในหลวง
แนวทางการเลี้ยงลูก เพื่อเตรียมความพร้อมให้ลูกรับมือกับสังคมรอบตัวได้ดีเมื่อโตขึ้น

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy