ต้อย...ติ๊ดตี่

Attribute:

เรียนรู้เรื่องมิตรภาพและการใช้คำสระเสียงเดียวกัน

Share

เรื่องราวมิตรภาพระหว่างต้อยติ่งกับกลุ่มเพื่อนใหม่ นิทานภาพเรียนรู้การใช้คำสระเสียงเดียวกัน ปลูกฝังการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ช่วยพัฒนาทักษะภาษา

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy