บัตรภาพ ฝึกอ่านฝึกเขียนเรียนรู้ ก-ฮ

Attribute:

บัตรภาพฝึกอ่านเขียน ก-ฮ สำหรับเด็กวัยเริ่มต้นเรียนรู้

Share

บัตรภาพเสริมทักษะภาษาไทย ฝึกอ่านเขียน ก-ฮ มีลูกศรบอกทิศทางกำกับการเขียน ช่วยให้เด็กใช้นิ้วลากตามได้ง่าย พร้อมคำคล้องจองสนุกกระตุ้นความสนใจ ตัวเลขไทย ๐-๙ และประเภทพยัญชนะ (อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ)  1 ชุดมี 56 บัตรภาพ

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy