ชุดบอร์ด วันภาษาไทยแห่งชาติ

Attribute:

บอร์ดวันสำคัญ จัดง่ายสวยงาม ทนทาน สะดวก รวดเร็ว

Share

ชุดตกแต่งบอร์ดวันสำคัญ วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย อนุรักษ์ภาษาไทย
ประกอบด้วยภาพอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง ศิลาจารึกหลักที่ 1 ตัวอักษรไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหง ตัวอักษรไทยในปัจจุบัน และที่มาของวันภาษาไทยแห่งชาติ

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy