รู้จักประชาคมอาเซียน

บอร์ดเสริมความรู้ประชาคมอาเซียน จัดง่าย สวยงาม ทนทาน สะดวก รวดเร็ว

Share

เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญและความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ได้แก่ ประวัติ ประเทศสมาชิก พัฒนาการของอาเซียน กฎบัตรอาเซียน เป้าหมายของประชาคมอาเซียน (3 เสาหลัก)  เพลงประจำอาเซียน และตราแผ่นดิน

Powered by MakeWebEasy.com