ตำนานหรรษา นิทานอาเซียน (ปกอ่อน)

Attribute:

รวบรวมนิทานตำนานพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของทั้ง 10 ชาติอาเซียน

Share

เรื่องเล่าสนุกสนานผ่านคติความเชื่อของ 10 ชาติอาเซียน เรียนรู้วิถีชีวิต ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนหลากหลายในอาเซียน เพื่อความเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy