คติล้ำค่า นิทานอาเซียน (ปกอ่อน)

Attribute:

รวบรวมนิทานพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง ให้แง่คิดคติสอนใจของทั้ง 10 ชาติอาเซียน

Share

เรื่องเล่าสนุกสนานผ่านคติสอนใจให้แง่คิดของ 10 ชาติอาเซียน เรียนรู้วิถีชีวิต ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนหลากหลายในอาเซียน เพื่อความเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy