สนุกกับ Phoics Easy E

Attribute:

ฝึกออกเสียง Phonics สระE เพิ่มคลังศัพท์น่ารู้ แถมฟรีซีดีเพลงและนิทาน

Share

ขนาดรูปเล่ม5.5 x 5.5 นิ้วจำนวนหน้า24 หน้า (รวมปก)  ปลูกฝังทักษะภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ฝึกออกเสียงสระ E แบบ Phonics แถมฟรีซีดีเพลงฝึกอ่าน  ฝึกร้อง พร้อมนิทานแสนสนุก เพิ่มคลังศัพท์สมอง  เหมาะสำหรับลูกวัยเริ่มต้นเรียนรู้

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy