Best Seller

เล่นด้วยกันสนุกดี

สร้างจินตนาการ ฝึกคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งรอบตัว แถมซีดีเพลงเมื่อซื้อยกชุด)

Share

ขนาดรูปเล่ม8 x 8 นิ้วจำนวนหน้า24 หน้า (รวมปก)  หนังสือภาพคำกลอนฝึกคิดเชื่อมโยง คิดสร้างสรรค์ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ผ่านคำคล้องจองที่สามารถร้องเป็นเพลงแสนสนุก พิเศษ! ฟังเพลงฟรี เมื่อสแกน QR Code ที่ปกหลัง 

Powered by MakeWebEasy.com