จีโน่หวงของกิน (Jino Learns to Share)

Attribute:

หนังสือภาพ 2 ภาษา ฝึกประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ เรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับอาหารประเภทต่าง ๆ

Share

นิทานภาพสองภาษา เรื่องราวของจีโน่มังกรน้อยที่หวงของกินไม่แบ่งใคร ภายในเล่ม แบ่งเป็น 2 ภาษาแยกกันชัดเจน ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่จำเป็นต้องแปลความหมาย

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy