Pass Education Co.,Ltd
โดยปกติจะตอบกลับภายในไม่กี่ชั่วโมง
พาส เอ็ดดูเคชั่น สวัสดีจ้า
เริ่มแชท

วิธีเลี้ยงลูกให้มีจิตใจเข้มแข็ง

วิธีเลี้ยงลูกให้มีจิตใจเข้มแข็ง

วิธีเลี้ยงลูกให้มีจิตใจเข้มแข็ง เริ่มต้นที่ 3 ความสัมพันธ์

ครอบครัวเป็นสิ่งที่กำหนดและส่งผลต่อวิธีปฏิบัติตัวบนโลกใบนี้ เช่น วิธีคิด ทำความเข้าใจ สื่อสาร ประพฤติ แสดงอารมณ์ และพัฒนาทักษะทางสังคม ดังนั้น เราสามารถเรียนรู้ วิธีเลี้ยงลูกให้มีจิตใจเข้มแข็ง ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งใน ได้ดังนี้

ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกน้อย

ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกน้อยจะเข้มแข็งหรือไม่ อยู่ที่การตอบสนองความต้องการพื้นฐานของลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด เมื่อลูกร้องไห้ และได้รับการตอบสนองอย่างอบอุ่น อ่อนโยน ด้วยความรัก หมายความว่า พ่อแม่กำลังช่วยให้ลูกน้อยเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร พฤติกรรม และอารมณ์

เมื่อพ่อแม่ตอบสนองความต้องการของลูก ทำให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและผูกพัน ลูกน้อยก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นในการสำรวจโลกของเขา

ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับผู้อื่น

ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกน้อยเท่านั้นที่กำหนดพัฒนาการของลูก แต่รวมถึงความสัมพันธ์ของพ่อแม่กับผู้อื่นด้วย วิธีที่พ่อแม่ปฏิบัติตัวและสื่อสารกับผู้อื่น แสดงให้ลูกเห็นว่าควรปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างไรเช่นกัน

นอกจากนี้ยังแสดงให้ลูกเห็นอีกว่า ผู้อื่นจะมีพฤติกรรมอย่างไรในทางกลับกัน ถ้าลูกได้เห็นคนรอบตัวมีความเมตตา เอื้ออารี ดูแลเอาใจใส่ ให้เกียรติกัน ลูกก็จะเรียนรู้ที่จะเป็นคนใจดีและให้เกียรติผู้อื่น

ความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่ในฐานะคนรัก

ความสัมพันธ์ที่ดีของพ่อแม่คือต้นแบบในการเป็นคนรักที่ดีของลูก หากพ่อแม่มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงต่อกัน จับมือก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากในชีวิตไปด้วยกัน เป็นแบบอย่าง วิธีเลี้ยงลูกมีจิตใจที่เข้มแข็ง และมั่นคงในความรัก

ชื่นชมและเติมความรักให้กัน

ในช่วงเวลายากลำบากอาจเต็มไปด้วยความเครียด พ่อแม่ยังคงรักและชื่นชมกัน เป็นอ้อมกอดที่พักพิงของกันและกัน ดูแลกันในทุกช่วงเวลา ไม่ทิ้งกันในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

พูดจาอ่อนโยนต่อกัน

การสื่อสารเชิงบวก พูดจาอ่อนโยนต่อกัน สนับสนุนซึ่งกันและกันเสมอ ในช่วงที่ชีวิตเป็นไปด้วยดี เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับความสัมพันธ์ในยามที่ต้องเจอเรื่องหนักใจ

เชื่อมั่นในกันและกัน

คู่รักที่มีความรู้สึกผูกพันที่ดีต่อกัน โดยธรรมชาติแล้วมีแนวโน้มที่จะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากด้วยความเชื่อมั่นในกันและกัน จึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครทิ้งใครไปไหน พ่อจะอยู่ตรงนั้นเมื่อแม่ต้องการ และแม่ก็จะอยู่ตรงนั้นเมื่อพ่อต้องการเช่นเดียวกัน

ร่วมทุกข์ร่วมสุข

เส้นทางความรักไม่ได้สวยงามทุกวัน บางวันฝนตก บางวันแดดออก แต่คู่รักที่มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง จะมองหาที่สถานที่อบอุ่น เพื่อหลบฝนท่ามกลางพายุ และปลอบโยนคู่รักจนกว่าพายุจะพัดผ่าน

ซื่อสัตย์ต่อกัน

ความซื่อสัตย์ รักเดียวใจเดียวเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตคู่ เมื่อคู่รักตัดสินใจเป็นคู่ชีวิตกันแล้ว ต้องมั่นคงในความรักที่มีต่อกัน ไม่เปิดใจให้ใครเข้ามาสร้างปัญหาให้ชีวิตคู่สั่นคลอน

ให้เกียรติกัน

เมื่อเวลาผ่านไป ความรักอาจไม่ได้หวานชื่นเหมือนตอนรักกันใหม่ๆ การรักษาชีวิตคู่ให้ยืนยาวต้องอาศัยความเข้าใจกัน และให้เกียรติกันเสมอ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง

เสียสละ

การใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต้องรู้จักเป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับ รู้จักเสียสละเพื่อคนที่เรารัก หนักนิดเบาหน่อย ค่อยๆ ปรับตัวเข้าหากัน ไม่คอยแต่จะเป็นผู้รับฝ่ายเดียว หรือให้อีกฝ่ายปรับตัวอยู่ฝ่ายเดียว

อดทน

นอกจากมีความมั่นคงในความรักแล้ว ต้องอดทนต่อความบกพร่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รู้จักควบคุมอารมณ์ และแสดงออกต่อกันอย่างใจเย็น มีเหตุผล และรักษาน้ำใจกันเสมอ

ความรักและความอบอุ่นระหว่างจากพ่อแม่ช่วยให้ลูกมีจิตใจที่เข้มแข็ง ครอบครัวคือเกราะคุ้มภัย ผู้สร้างความมั่นคงทางจิตใจให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่น พัฒนาความมั่นใจ ความยืดหยุ่น และการสื่อสารของลูก ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในชีวิตเพื่อใช้แก้ปัญหา จัดการกับความเครียด และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆ เมื่อโตขึ้น วันหนึ่งเมื่อเขามีคนรัก เขามีแนวโน้มที่จะปฏิบัติและดูแลคนรักเหมือนที่พ่อแม่ปฏิบัติต่อกัน เป็นสามีที่ดีเหมือนพ่อ เป็นภรรยาที่ดีเหมือนแม่ และมั่นคงในความรักเช่นเดียวกัน

ชุดนิทานก่อนนอน สอนลูกให้มีจิตใจเข้มแข็ง สำหรับเด็ก 1-6 ปี

ความรักของพ่อนกเงือก นิทานของพ่อกับลูกยุคใหม่ที่มีพ่อเป็นไอดอลสุดสนุก เสริมทักษะชีวิต ปลูกฝังให้เด็กมีจิตใจที่เข้มแข็ง มั่นคงในความรักเมื่อโตขึ้น รักเดียวใจเดียว ดูแลเอาใจใส่คนที่รัก เหมือนกับพ่อนกเงือกในเรื่องนี้ที่มั่นคงในความรัก ออกตามหาคู่รักที่ถูกพายุพัดหายไป แม้ใครๆ จะบอกให้เลิกตามหา หรือหาคู่รักใหม่ แต่พ่อนกเงือกก็ไม่หวั่นไหว ออกตามหาแม่นกเงือกจนเจอ เพราะมั่นคงในรักแท้ที่มีต่อกัน

พ่อคือเสาหลัก พัฒนา EF ของลูก

“ชุดนิทานก่อนนอน” นิทาน EF เรื่อง ความรักของพ่อนกเงือก ช่วยพัฒนา EF ให้ลูกได้อย่างไร

 ด้านจำเพื่อใช้งาน เด็กได้เรียนรู้ว่าการซื่อสัตย์ รักษาคำพูด ทำให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของคนอื่น

 ด้านควบคุมอารมณ์ และ วางแผน ดำเนินการ พ่อนกเงือกเป็นตัวอย่างของการมั่นคงในความรัก รักเดียวใจเดียวต่อคู่รัก เอาใจใส่ดูแลคู่รักและลูกอย่างดีที่สุด

 

#วิธีเลี้ยงลูกให้มีจิตใจเข้มแข็ง #นิทานก่อนนอน #นิทาน EF #ความรักของพ่อนกเงือก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้