Pass Education Co.,Ltd
โดยปกติจะตอบกลับภายในไม่กี่ชั่วโมง
พาส เอ็ดดูเคชั่น สวัสดีจ้า
เริ่มแชท

ตัวช่วยพัฒนาสมองลูกถูกและดีมีอยู่จริง

ตัวช่วยพัฒนาสมองลูกถูกและดีมีอยู่จริง

ของเล่นตัวต่อ ตัวต่อพลาสติก เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่เด็กๆ ชื่นชอบ และมีประโยชน์อย่างมากสำหรับเด็ก แต่มีใครเคยบอกไหมว่าทำไม

ของเล่นตัวต่อ มีประโยชน์ด้านความรู้ความเข้าใจและวิชาการที่สำคัญสำหรับเด็กทุกวัย ไม่เพียงแต่สนุกและน่าตื่นเต้น แต่ยังช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะและความสามารถที่หลากหลาย ส่งเสริมพัฒนาการ จินตนาการ กระบวนการเรียนรู้ ช่วยเตรียมเด็กให้พร้อมสำหรับการเรียน

10 ประโยชน์ดีๆ จากของเล่นตัวต่อ ของเล่นที่ทุกบ้านต้องมี

1. ของเล่นตัวต่อสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ขณะเล่นกับของเล่นตัวต่อ เด็กๆ จะต้องเรียนรู้วิธีเคลื่อนย้ายและจัดการกับวัตถุรูปทรงต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมทั้งมีการควบคุมกล้ามเนื้อมือที่ดีเพื่อต่อตัวต่อให้เข้าที่ ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ตลอดจนทักษะด้านการใช้สายตาและมือประสานกันอีกด้วย

2. ช่วยเพิ่มการรับรู้เชิงมิติสัมพันธ์ ตัวต่อเสริมทักษะ ช่วยให้เด็กๆ พัฒนาทักษะด้านการมองเห็น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความพร้อมในการอ่าน เมื่อเด็กๆ โตขึ้น ต้องมีความเข้าใจการจัดระเบียบเชิงพื้นที่เพื่อสร้างโครงสร้างที่ไม่โค่นล้ม

3. ส่งเสริมการคิดและการใช้เหตุผล ทุกครั้งที่เด็กสร้างอะไรก็ตามขึ้นมาจากการเล่นตัวต่อ เด็ก ๆ จะต้องใช้เหตุผลและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต้องรู้จักแก้ปัญหาเมื่อบางอย่างไม่ได้ผลตามที่หวังไว้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะ EF ในด้านทักษะการยืดหยุ่นความคิด (Shift Cognitive Flexibility) สามารถยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ไม่ยึดตายตัว ทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆ กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรอบรู้ เป็นอิสระ และประสบความสำเร็จ

4. ฝึกการมีสมาธิจดจ่อและความอดทน เด็กๆ ต้องค่อยๆ ต่อช้าๆ อย่างระมัดระวังจึงจะประสบความสำเร็จในการสร้างงานผลงานจากของเล่นตัวต่อ เป็นการฝึกความสามารถในการมีสมาธิจดจ่อ เป็นระยะเวลานานขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกทักษะที่สำคัญ นั่นคือความอดทน และทักษะ EF ในด้านทักษะการใส่ใจจดจ่อ (Focus/Attention) เพื่อให้เด็กสามารถใส่ใจจดจ่อ มุ่งความสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำอย่าง ต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งได้

5. จุดประกายจินตนาการ การสร้างของเล่นช่วยให้เด็กๆ สามารถสร้างโลกแฟนตาซีและเรื่องราวของตนเองได้ การใช้จินตนาการช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ วิชาการ ภาษา และสังคม ขณะที่เด็กๆ กำลังสร้างบางอย่าง พวกเขายังสร้างเรื่องราวที่นำไปสู่ทักษะการพูดที่มากขึ้น รวมทั้งความสามารถในการเล่าเรื่อง เมื่อปราสาท ป้อมปราการ เมือง หรือสิ่งที่เด็กๆ สร้างขึ้นเสร็จสมบูรณ์ การเล่าเรื่องและการเล่นสมมติก็เริ่มขึ้น เหมาะสำหรับการพัฒนาทักษะสังคมและภาษา

6. สร้างความมั่นใจ เมื่อผลงานชิ้นเอกเสร็จสิ้น เด็กๆ จะภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองมาก เด็กๆ จะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง และเกิดความมั่นใจในตัวเองตามมา

7. ช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา เมื่อเด็กๆ เล่นตัวต่อก่อสร้าง เด็กๆ จำเป็นต้องตัดสินใจว่าชิ้นไหนจะใช้หรือไม่ใช้ ต้องคิดอย่างรวดเร็วและปรับการออกแบบใหม่เมื่อจำเป็น ซึ่งช่วยสร้างทักษะการแก้ปัญหาที่สำคัญซึ่งจำเป็นในโรงเรียนและในชีวิต นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาทักษะ EF ในด้านการวางแผนและการจัดระบบดำเนินการ (Planning and Organizing) ซึ่งก็คือ ทักษะการทำงาน ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวางแผน การมองเห็นภาพรวม ซึ่งเด็กที่ขาดทักษะนี้จะวางแผนไม่เป็น ทำให้งานมีปัญหา

8. ส่งเสริมให้เด็กใช้ความคิดแทนการพึ่งพาเทคโนโลยี เด็กทุกวันนี้พึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไป ดังนั้นการเล่นกับของเล่นที่เน้นความสนุก จากการได้จับสัมผัส ของเล่นที่ต้องใช้ทักษะการคิด และมีสมาธิจดจ่อ มีประโยชน์อย่างมาก

9. นำไปสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เบื้องต้น เด็กๆ เรียนรู้การทดลองและค้นพบสิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับการทำงานของสิ่งต่างๆ ผ่านการสร้าง และยังได้รู้จักกับโลกแห่งสถาปัตยกรรมและการออกแบบซึ่งนำพวกเขาเข้าสู่โลกของ STEM (Science, Technology, Engineering, Math)

10. ส่งเสริมการเล่นแบบร่วมมือกัน บ่อยครั้งที่เด็กๆ เล่นตัวต่อของเล่นกับเพื่อนๆ การเล่นด้วยกันช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความร่วมมือ เด็กเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันและรับคำแนะนำของกันและกัน และรู้จักผลัดกันเล่น ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะ EF ในด้านทักษะการยับยั้งชั่งใจ-คิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control) สามารถควบคุมความต้องการของตนเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้

ของเล่นตัวต่อท่อพลาสติก เป็นของเล่นเสริมทักษะ พัฒนาสมอง ที่มีผลดีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ช่วยเสริมจินตนาการ สร้างความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ ให้เด็กๆ ได้สนุกและเรียนรู้ไปพร้อมกับการสร้างสรรค์ผลงาน สามารถต่อได้หลายรูปแบบ ต่อเป็นหุ่นยนต์ รถถัง ปืนใหญ่ รถจักรยาน บ้าน อาคาร และอื่นๆ อีกมากมายตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ

ของเล่นตัวต่อเป็นของเล่นปลายเปิด ทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นถึงจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของลูก เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมต่อไป สามารถเล่นได้สนุกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เหมาะเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว รวมถึงเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ที่จะร่วมมือกับผู้อื่น ตลอดจนการคิดวางแผน และแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นทั้งในวัยเด็กและในวัยผู้ใหญ่

ตัวต่อท่อพลาสติกหลากสี ช่วยให้เด็กได้ฝึกเรียนรู้ และจดจำ ฝึกแยกแยะสี รูปร่าง รูปทรง ในขณะเดียวกันก็เรียนรู้การรับรู้เกี่ยวกับพื้นที่ด้วยภาพซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนในอนาคต

ตัวต่อท่อพลาสติก เหมาะสำหรับพัฒนาการเด็กเล็ก วัยกำลังชอบแกะชอบดึง ขณะเล่นเด็กๆ จะได้พัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ หรือกล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งเป็นพื้นฐานนำไปสู่ทักษะการเขียนหนังสือเมื่อถึงวัยเข้าโรงเรียนอีกด้วย

ตัวต่อท่อพลาสติก ของเล่นเสริมพัฒนาการ ควรผลิตจากพลาสติกคุณภาพดี ไม่มีเหลี่ยมคม ปลอดภัยไร้สารพิษ ราคาไม่แพง  สามารถเป็นตัวช่วยดีๆ ในการเสริมสร้างพัฒนาการ พัฒนาสมองลูกน้อย และพัฒนาทักษะความสามารถที่หลากหลายได้ในอนาคต

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้