Pass Education Co.,Ltd
โดยปกติจะตอบกลับภายในไม่กี่ชั่วโมง
พาส เอ็ดดูเคชั่น สวัสดีจ้า
เริ่มแชท

"จับคู่ ฝึกเชาวน์" พัฒนาความคิดให้ลูก

"จับคู่ ฝึกเชาวน์" พัฒนาความคิดให้ลูก

"จับคู่ ฝึกเชาวน์" พัฒนาความคิดให้ลูก

การเล่นของเด็ก และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ยังเล็ก จะช่วยให้ลูกพัฒนาได้ตั้งแต่ร่างกายไปจนถึงสมอง โดยเฉพาะเด็กในช่วงวัย 6 เดือนถึง 6 ปี ช่วงเวลาที่สมองพัฒนาเร็วที่สุด จึงจำเป็นต้องหากิจกรรมที่ฝึกเชาวน์อย่าง "จับคู่ ฝึกเชาวน์" ที่จะช่วยพัฒนาความคิดและเชาวน์ปัญญา พื้นฐานสำคัญที่จะนำไปต่อยอดทักษะอื่น ๆ ของลูกน้อย ช่วยให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง ยืดหยุ่น วางแผน แก้ปัญหา ตลอดจนมีทักษะชีวิตที่ดี

เชาวน์ปัญญา ฝึกคิดเชื่อมโยงเพิ่มความฉลาด

เชาวน์ปัญญา (Intelligence) หมายถึง ความฉลาด ความสามารถในการทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศักยภาพในการเรียนรู้จากประสบการณ์ คำว่า เชาวน์ปัญญายังหมายถึง ภูมิปัญญา สติปัญญาหรือไอคิว (I.Q.) ได้เช่นกัน โดยเด็กที่ได้รับการพัฒนาความคิดและเชาวน์ปัญญา จะปรับตัวต่อปัญหาอย่างเหมาะสม คิดอย่างมีเหตุผล ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสังคมได้อย่างดี

ความสมบูรณ์ของสมองและระบบประสาท รวมถึงการถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้คนเราจะมีเชาวน์ปัญญาที่ดี แต่สิ่งแวดล้อมก็ต้องคอยกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้ โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัว ที่ต้องคอยเอาใจใส่พูดคุยกับลูก มอบความรัก ให้ความอบอุ่น ยอมรับในตัวเด็ก เพราะการเลี้ยงดูที่ดีจะมีผลต่อสุขภาพจิต ส่งอิทธิพลต่อเชาวน์ปัญญา เมื่อเด็กได้รับการตอบสนองความต้องการพื้นฐานตั้งแต่ยังเล็ก ก็จะช่วยให้เด็กพัฒนาความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกิจกรรมง่าย ๆ ที่จะช่วยเรื่องพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของเด็ก เช่น

• พาลูกไปเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ หาเวลาอยู่ร่วมกันในครอบครัว พร้อมกับชี้ชวนให้ลูกหัดสังเกต กระตุ้นให้ลูกได้คิดแก้ปัญหาตามความเหมาะสม

• ให้เด็กได้เรียนรู้ในสถานที่ที่น่าสนใจ กระตุ้นพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาในด้านต่าง ๆ ชวนลูกพูดคุยให้เด็กได้คิดอยู่เสมอ

• อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่เล็ก ๆ และเตรียมหนังสือที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้ลูกได้ศึกษาเรียนรู้

 
หากอยากให้ลูกมีเชาวน์ปัญญาที่ดี คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ลูกฝึกฝนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะเชาวน์ปัญญาเป็นทักษะสำคัญที่สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่เล็ก โดยเฉพาะวัยตั้งแต่ 1 ปีเป็นต้นไป

 
ชวนลูกฝึกเชาวน์ด้วยเกมจับคู่

ช่วงวัย 3-6 ปี สมองส่วนหน้าของเจ้าตัวน้อยจะพัฒนามากที่สุด ซึ่งเครื่องมือที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะเชาวน์ปัญญาได้อย่างดีก็คือ "การเล่น" โดยเฉพาะการเล่นเกมจับคู่เพื่อฝึกเชาวน์ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถชวนลูกเล่นเกมจับคู่จากงานบ้านง่าย ๆ หรือเล่นเกมจับคู่ได้จากสิ่งของใกล้ตัวที่หาได้ง่ายภายในบ้าน เช่น

 
1. เกมจับคู่ถุงเท้า หลังจากที่ซักผ้าและตากผ้าไปจนแห้งสนิท มาเล่นเกมสนุก ๆ กับลูกกันดีกว่า ด้วยการชวนลูกเก็บเสื้อผ้าที่แห้งแล้วนำมาจับพับให้เป็นระเบียบ ชักชวนให้ลูกสังเกตสี ลวดลายของถุงเท้า หากสีหรือลวดลายเข้าคู่กัน ให้นำถุงเท้าทั้งสองข้างมาพับรวมกัน

 
2. เกมจับคู่ชุดนอน เช่นเดียวกับเกมจับคู่ถุงเท้า หากมีเสื้อ กางเกง ที่เข้าชุดกัน ให้ลูกฝึกจับคู่จากสีหรือลวดลาย เกมจับคู่ยังสามารถปรับใช้กับเสื้อผ้าประเภทอื่นได้ จะช่วยฝึกให้ลูกทำงานบ้านและปลูกฝังความรับผิดชอบในตัวเอง

 
3. เกมจับคู่ช้อนส้อมหรือตะเกียบ ก่อนมื้ออาหารลองชวนลูกมาจัดโต๊ะอาหารด้วยกัน ให้ลูกหยิบช้อนส้อมหรือตะเกียบ ที่มีสีและลวดลายเข้าคู่กัน มาวางเรียงจัดไว้บนโต๊ะก่อนรับประทานอาหาร

 
4. เกมจับคู่สิ่งของกับห้องในบ้าน คุณแม่สามารถหยิบของใช้ขึ้นมาแล้วถามลูกว่า ของชิ้นนี้ควรอยู่ห้องไหนภายในบ้าน เช่น ตะหลิวและหม้อ ควรอยู่ในห้องครัว หมอนกับผ้าห่มควรอยู่ภายในห้องนอน แชมพูกับครีมนวดผม ควรอยู่ในห้องน้ำ

 
5. เกมจับคู่รูปทรง ชวนลูกสังเกตของภายในบ้านว่าสิ่งไหนมีรูปร่างเหมือนกัน แล้วต่อยอดให้ลูกนับจำนวนว่า สิ่งของรอบตัวที่รูปทรงเดียวกันมีทั้งหมดกี่ชิ้น เช่น สิ่งของชิ้นไหนบ้างในห้องครัวที่มีลักษณะกลม (จาน ชาม ปากแก้ว ที่รองแก้ว เป็นต้น)

 
6. เกมจับคู่สี ชวนลูกสังเกตเวลาไปตลาดว่า ผักผลไม้ชนิดไหนสีเดียวกันเพื่อฝึกลูกจับคู่สี เช่น ผลไม้ชนิดไหนมีสีส้มบ้าง หรือพืชผักอะไรบ้างที่มีสีแดง ยังต่อยอดชวนลูกนำไปปรุงและลองชิมได้ด้วย เพื่อฝึกนิสัยให้ลูกชอบกินผัก

 
7. เกมจับคู่ในหนังสือ เล่นเกมจับคู่ในหนังสือ Activity Book โดยเลือกหนังสือที่มีกิจกรรมหรือเกมจับคู่หลายแบบ ให้ลูกได้ฝึกทำ ฝึกเล่นเป็นประจำ

 
“การฝึกจับคู่” จะช่วยให้เด็กได้ฝึกเรื่องการสังเกต คิดวิเคราะห์ จำแนกหมวดหมู่ ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อลูกเล่นเกมจับคู่ยังช่วยฝึกคิดเชื่อมโยง มีระบบแบบแผน

 
หนังสือกิจกรรมเสริมทักษะ "จับคู่กับป๋องแป๋ง" ช่วยพัฒนาความคิดและเชาวน์ปัญญา เป็น Activity books ป๋องแป๋ง ชุด ฝึกเชาวน์ สำหรับเด็กวัย 3-6 ปี เครื่องมือที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่พัฒนาทักษะความคิดเชิงคณิตศาสตร์และเชาวน์ปัญญาให้ลูก กระตุ้นสมองให้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ฝึกสังเกต คิดวิเคราะห์ คิดเชื่อมโยง จำแนกคุณสมบัติของสิ่งต่าง ๆ พร้อมปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในอนาคต ภายในเล่มเด็ก ๆ จะได้ใช้ฝึกคิดการจับคู่สิ่งของใกล้ตัว เช่น การช่วยป๋องแป๋งจับคู่สิ่งต่าง ๆ ที่มีสีเดียวกันในภาพ หรือการจับคู่จำนวนขนมกับตัวเลขที่ตรงกัน

 
เด็กที่หยิบจับของเล่น ทำกิจกรรมสนุก ๆ เป็นประจำ จะได้เรียนรู้พร้อมกับพัฒนาความคิดและเชาวน์ปัญญา เพียงแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัย ให้ลูกได้สนุกเรียนรู้สบาย ๆ อย่างเกมฝึกจับคู่เพื่อฝึกเชาวน์ จะช่วยพัฒนาลูกด้วยความสนุกสนานได้ไม่รู้เบื่อ

 
#ฝึกจับคู่ #ฝึกเชาวน์ #ฝึกคิดเชื่อมโยง #จับคู่กับป๋องแป๋ง

(ขอบคุณภาพประกอบจาก freepik.com)

 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้