Pass Education Co.,Ltd
โดยปกติจะตอบกลับภายในไม่กี่ชั่วโมง
พาส เอ็ดดูเคชั่น สวัสดีจ้า
เริ่มแชท

9 ประโยชน์จากเกม “ลากเส้นต่อจุด”

9 ประโยชน์จากเกม “ลากเส้นต่อจุด”

9 ประโยชน์จากเกม “ลากเส้นต่อจุด”

คุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมว่า ทำไมแบบฝึกเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของเด็กๆ จึงต้องมีเกม ลากเส้นต่อจุด หลากหลายรูปแบบให้เด็กๆ ได้ฝึกทำ เกมลากเส้นต่อจุด ช่วยให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีและมีความพร้อมในการเข้าเรียนได้อย่างไร? เรามีคำตอบค่ะ

เตรียมลูกให้พร้อมก่อนเข้าเรียน

สำหรับเด็กเล็กๆ มือและนิ้วเปรียบเสมือน “สมองที่สอง” ที่ช่วยในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านการหยิบ จับ สัมผัส แต่เด็กเล็กๆ ก่อนวัยเรียนนั้น กล้ามเนื้อมือยังไม่แข็งแรงพอที่จะจับดินสอเขียนหนังสือให้เป็นตัว เด็กจึงต้องได้รับการพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งได้แก่กล้ามเนื้อมือและนิ้ว โดยเกมลากเส้นต่อจุด เป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยพัฒนาทักษะดังกล่าวให้กับเด็กๆ ได้อย่างเหมาะสมกับวัยของเขา
 
ขณะที่เด็กๆ ลากเส้นต่อจุด นอกจากฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้ว การประสานสัมพันธ์ตากับมือแล้ว เด็กยังเกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่ช่วยพัฒนาความคิดและสติปัญญาอีกด้วย
 
1. ฝึกทักษะการนับเลข รู้จักลำดับตัวเลข

ลากเส้นต่อจุด จาก 1-10 ช่วยให้ลูกจักลำดับของตัวเลข เข้าใจความสำคัญของการเรียงลำดับที่มีผลต่อภาพที่จะปรากฏออกมาเมื่อลากเส้นเสร็จสมบูรณ์  ในตอนแรกเริ่มของการฝึกลากเส้นต่อจุด ลูกน้อยอาจต้องการคำแนะนำจากคุณพ่อคุณแม่ แต่เมื่อฝึกบ่อยๆ จะคุ้นเคย และทำได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยให้ลูกเกิดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น
 
2. ฝึกกล้ามเนื้อมือและนิ้ว

นิ้วและมือของเด็กเล็ก เปรียบเสมือน “สมองที่สอง” ที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของชีวิตเมื่อโตขึ้น การฝึกลากเส้นต่อจุด ช่วยให้เด็กได้หัดจับดินสอ พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและนิ้ว ซึ่งวัยเด็กเป็นช่วงวัยของการพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรง พร้อมต่อยอดไปสู่ทักษะการเขียน และใช้งานอื่นๆ เช่น หยิบ จับ ปั้น ขยำ ดึง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
3. ฝึกทักษะการเขียน

เกมลากเส้นต่อจุด เป็นเครื่องมือที่ดีมากสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเขียนหนังสือ เด็กจะเรียนรู้วิธีสร้างรูปทรงต่างๆ จากการลากเส้น มีสมาธิจดจ่อกับดินสอในมือ และเรียนรู้ว่าควรลงน้ำหนักมือมากแค่ไหนให้พอดี เพื่อที่จะสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือได้ต่อไป
 
4. ฝึกการสังเกต

ช่วยพัฒนาความเข้าใจตัวเลขและรูปภาพได้ดีขึ้น เด็กจะสนุกและเซอร์ไพรส์กับการปรากฏของรูปต่างๆ ที่เกิดจากการเชื่อมโยงจุดต่างๆ เข้าด้วยกัน รวมไปถึง การลากเส้นเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่กำหนด เด็กๆ จะต้องรู้จักสังเกตอุปสรรคข้างหน้า เพื่อหาทางหลบหลีก และเลือกเส้นทางที่ถูกต้อง

5. ฝึกการเชื่อมโยงของสายตา

การควบคุมการเคลื่อนไหวประสานกับการมองเห็น เป็นความสามารถด้านสหสัมพันธ์ของมือ ตา และแขน ซึ่งจะถูกพัฒนาได้จากการฝึกลากเส้นต่อจุดบ่อยๆ และจะถูกพัฒนาต่อไปยัง ความสามารถในการระบายสีให้อยู่ในรูปภาพที่กำหนด ความสามารถในการลอกรูปทรง ตัวหนังสือหรือตัวเลขโดยใช้การมองเห็น ความสามารถในการจำแนกตัวหนังสือกับตัวเลข รวมถึงความสามารถในการเขียนตัวหนังสือหรือตัวเลขให้อยู่ในเส้นบรรทัด
 
6. ฝึกการคิดวิเคราะห์

ระหว่างเล่นเกม ลากเส้นต่อจุด ลูกจะได้ใช้ความคิดในการเรียงลำดับว่าจะลากเส้นไปยังจุดไหนให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดรูปร่างที่ถูกต้องตามแบบที่กำหนด หรือสามารถลากเส้นไปยังจุดหมายที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง
 
7. ฝึกการตัดสินใจ

เกมลากเส้นเพื่อกำหนดเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทาง จะช่วยให้เด็กได้ตัดสินใจว่าจะเลือกไปทางไหนดีที่จะไม่เจอทางตัน หรือสิ่งกีดขวางต่างๆ และพาตัวเองไปถึงที่หมายได้สำเร็จ
 
8. ฝึกความคิดสร้างสรรค์

ลากเส้นต่อจุด ให้เกิดเป็นภาพ ช่วยให้เด็กมีอิสระในการจินตนาการว่ารูปที่ออกมาจะเป็นรูปอะไร ซึ่งเมื่อเด็กได้รูปแล้วยังสามารถระบายสีให้สวยงามตามความคิดสร้างสรรค์ได้อีกด้วย

 
9. ฝึกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมลากเส้นต่อจุด มีประโยชน์กว่าที่คิด เพราะให้ทั้งความสนุก เพลิดเพลิน มีสมาธิ ใช้เวลาจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดีมากในการพาลูกห่างจอ

 
สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเตรียมความพร้อมลูกน้อยก่อนเข้าโรงเรียน สามารถฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือให้ลูกได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ

• ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น แปรงฟัน ติดกระดุม รูดซิป ผูกเชือกรองเท้า เป็นกิจกรรมง่ายๆ ที่เด็กเล็กสามารถทำเองได้ ช่วยสร้างความภูมิใจให้ลูก

• ฝึกลูกช่วยงานบ้าน เช่น พับผ้าเช็ดหน้า กวาดบ้าน กรอกน้ำ เป็นการฝึกความรับผิดชอบไปในตัว

• สนุกกับงานศิลปะ เช่น ปั้นแป้ง ฉีกกระดาษตัดแปะ วาดรูป ร้อยลูกปัด ลากเส้นขีดเขียนบนพื้นทราย นอกจากช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วย

ใช้หนังสือ Activity Book เป็นอีกเครื่องมือที่ดีที่คุณพ่อคุณแม่นิยมใช้เพื่อช่วยฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้ว ผ่านกิจกรรมสนุกๆ เช่น ฝึกลีลามือ ฝึกลากเส้นต่อจุดจาก 1-10 จาก A-Z หรือ ก-ฮ ที่ช่วยในการเรียนรู้ตัวเลข พยัญชนะไทยและอังกฤษ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดและกระตุ้นให้สมองได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

ลากเส้นต่อจุดกับป๋องแป๋ง” เป็น Activity Book ที่ช่วยพัฒนาทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ ฝึกประสานสัมพันธ์ตากับมือ เพื่อปูพื้นฐานทักษะการเขียนของลูกเมื่อถึงวัยเริ่มเขียนหนังสือ ผ่านตัวละคร “ป๋องแป๋ง” ที่เปรียบเสมือนตัวแทนในการเรียนรู้ และเติบโตไปพร้อมกับเด็กๆ

 เล่มนี้ ป๋องแป๋งจะพาเด็กๆ ฝึกลากเส้นต่อจุด หลากหลายรูปแบบ ทั้งลากเส้นจาก 1-10 ลากเส้นจาก A-Z ลากเส้นตามช่อง ลากเส้นหาเส้นทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนานตั้งแต่เล็กเช่นนี้ จะทำให้เด็กมีความสุข และรักการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต

 
#ลากเส้นต่อจุด #ฝึกกล้ามเนื้อมือ #ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก #ลากเส้นต่อจุดกับป๋องแป๋ง

(ขอบคุณภาพประกอบจาก freepik.com)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้