Pass Education Co.,Ltd
โดยปกติจะตอบกลับภายในไม่กี่ชั่วโมง
พาส เอ็ดดูเคชั่น สวัสดีจ้า
เริ่มแชท

สอนลูกนับเลข 1-10 สนุก เข้าใจง่าย

สอนลูกนับเลข 1-10 สนุก เข้าใจง่าย

สอนลูกนับเลข 1-10 สนุก เข้าใจง่าย
              
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิต ไม่ใช่แค่การนับเลขเป็น รู้จำนวนต่าง ๆ เท่านั้น แต่คณิตศาสตร์ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาความคิด ช่วยให้ลูกคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน การสอนลูกรู้คณิต "นับเลข 1-10" ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ให้ลูกสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

 
การสอนนับเลข 1-10 เป็นการสอนให้เด็กเรียนรู้ถึงจำนวน การนับ และตัวเลข โดยจำนวนเป็นการแสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ที่มีรูปร่าง ขนาด หรือลักษณะ ที่สามารถจับต้องและมองเห็นได้ การนับเลขเป็น เด็กจะได้เรียนรู้ถึงการบอกจำนวน พร้อมกับเรียนรู้เรื่องตัวเลข หรือสัญลักษณ์ที่เขียนขึ้นแทนจำนวนเพื่อใช้สื่อความเข้าใจ
 
ฝึกเชาวน์ด้วยการสอนลูกนับเลข

คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกให้ลูกเรียนรู้การนับเลขได้ตั้งแต่ก่อนเข้าวัยเรียน เพื่อพัฒนาความคิดและเชาว์ปัญญา โดยเฉพาะลูกวัย 6 เดือนขึ้นไป เพราะเด็กวัย 6 เดือนถึง 6 ปี จะเป็นช่วงเวลาที่สมองพัฒนาเร็วที่สุด การเตรียมความพร้อมพัฒนาการด้านทักษะการคิดและเชาว์ปัญญาจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดทักษะอื่น มีข้อดีมากมาย เช่น

• กระตุ้นสมองให้ทำงานเต็มศักยภาพ

• ฝึกสมาธิ ความตั้งใจจดจ่อ

• ฝึกแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

• ปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้

•รู้จักคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง ยืดหยุ่น วางแผน แก้ปัญหา และมีทักษะชีวิตที่ดี

 
เทคนิคสอนลูก "นับเลข 1-10"

1. ร้องเพลงแสนสนุก พร้อมนับเลข 1-10 เปิดเพลงนับเลขเพื่อให้ลูกคุ้นเคยกับการนับเลขง่าย ๆ ด้วยท่วงทำนองจะทำให้เด็กเรียนรู้เรื่องการนับเลขได้อย่างเพลิดเพลิน ระหว่างที่ร้องเพลงให้ใช้นิ้วมือเป็นสัญลักษณ์แทนจำนวนจะช่วยให้ลูกจดจำและเข้าใจการแทนค่าจำนวน หรือดูคลิปสอนนับเลขสนุก ๆ ก็ยิ่งช่วยให้เด็กจดจำได้ดี

 2. ชวนลูกเก็บของเล่น มาช่วยกันหยิบหรือนับของ อย่างการนับของเล่นเพื่อเก็บใส่กล่องหลังจากเล่นเสร็จแล้ว จะช่วยฝึกการนับไปพร้อม ๆ กับการสร้างวินัยให้กับลูก

3. เล่นนับภาพ ดูภาพที่มีจำนวนแล้วนับตาม เช่น นับจำนวนขาของภาพสัตว์ หรือชวนลูกดูตัวเลขระหว่างทาง อย่างตอนรถติดก็ชวนดูป้ายโฆษณาหรืออ่านตัวเลขจากทะเบียนรถ โดยคุณพ่อคุณแม่พูดชื่อตัวเลขแล้วให้ลูกพูดตาม

4. ตัวเลขอยู่รอบตัว ในชีวิตประจำวันสามารถสอนลูกนับเลขได้ง่าย ๆ เช่น เมื่อคุณแม่พาลูกไปตลาดแล้วให้ลองหยิบผลไม้ตามจำนวนลงตะกร้า เช่น ชวนลูกหยิบส้มลงตะกร้า 10 ลูก พร้อมกับค่อย ๆ นับส้มทีละลูกไปด้วย การเรียนรู้เรื่องจำนวน ลูกต้องหัดแทนค่าจำนวน วิธีนี้จะช่วยให้เด็กเข้าใจความหมาย เพราะตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แทนจำนวน เมื่อสอนควบคู่กันเด็กจะเข้าใจความหมายมากกว่าการท่องจำเพียงอย่างเดียว

5. นับของเล่นชิ้นโปรด หยิบของเล่นมาวางเรียงกัน แล้วค่อย ๆ นับของเล่นไปพร้อม ๆ กัน คุณพ่อคุณแม่ควรสอนลูกนับเลขอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการนับจากซ้ายมาขวา นับจากขวามาซ้าย หรือนับจากบนลงล่างและล่างขึ้นบน ค่อย ๆ ชี้ทีละชิ้น แล้วนับเลขไปพร้อมกันอย่างช้า ๆ เพื่อให้เด็กนับจำนวนได้อย่างถูกต้องไม่ขาดไม่เกิน เมื่อนับครบแล้วอย่าลืมสรุปจำนวนด้วยการพูดตัวเลขนั้นออกมา เช่น นับของเล่น 1 ชิ้น 2 ชิ้น ไปเรื่อย ๆ จนถึง 10 ชิ้น รวมแล้วมีของเล่นทั้งหมด 10 ชิ้น

หมั่นหากิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อสอนลูกนับเลขอยู่เสมอ จะช่วยให้เด็กอยากเรียนรู้ มีความสนุกที่จะได้นับตัวเลข 1-10 อีกด้วย

สร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้คณิตศาสตร์

การปลูกฝังให้ลูกคุ้นเคยกับตัวเลขตั้งแต่ยังเล็ก พร้อมกับสร้างทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์จะช่วยให้เด็กอยากเรียนรู้ได้มากกว่าการบังคับให้ท่องจำ โดยช่วงวัยของเด็กที่สามารถจดจำตัวเลขได้นั้น เมื่อลูกอายุ 3-4 ขวบ จะสามารถเรียนรู้เลข 1-5 ได้ เมื่อลูกอายุ 4 - 5 ขวบ จะสามารถเรียนรู้เลข 1 - 10 ได้ และเมื่อลูกอายุ 5 - 6 ขวบ จะสามารถเรียนรู้เลข 1 - 20 ได้ การสอนลูกเรื่องจำนวนและตัวเลข ต้องสร้างให้เด็กเกิดความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้

• สอนแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยยึดแนวการสอนให้เหมาะสมกับช่วงวัย เช่น เด็กวัย 3 ขวบอาจนับได้ไม่เกิน 5 ถ้าเลขเกินกว่านั้นอาจจะยากเกินไป และไม่ควรสอนเกินครั้งละ 1 ตัวเลข สำหรับผู้ใหญ่แล้วการนับเลขเป็นเรื่องง่าย แต่เด็ก ๆ ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ต้องแทนค่าและจดจำสัญลักษณ์ตัวเลขได้ สรุปจำนวนได้

 • ทำให้กิจกรรมรอบตัวเป็นเรื่องสนุก ด้วยการนับเลขไปพร้อมกับลูก เช่น วางผลไม้บนจาน ค่อย ๆ วางที่ละลูก แล้วนับเลขด้วยการออกเสียงที่ดังฟังชัด ไปพร้อม ๆ กับลูก

• สอนลูกนับเลขควรให้เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมไปด้วย จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดีกว่าการท่องจำไปเรื่อย ๆ ลองหาของเล่นหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับตัวเลขไปพร้อมกันกับลูก ให้เด็กได้สังเกตรูปร่างของตัวเลขจนจดจำเป็นภาพได้จะช่วยให้เด็กระบุตัวเลขได้
 
• บอกซ้ำเพื่อให้ลูกจดจำ การสอนนับเลขหรือสอนเรื่องตัวเลขและจำนวนต้องใช้ความเข้าใจ ให้เวลาลูกได้เรียนรู้ หากลูกยังไม่แม่นยำให้สอนซ้ำ ๆ ในตัวเลขเดิม

• ชื่นชมเมื่อลูกทำได้ หลังจากสอนลูกนับเลข 1-10 ไปแล้ว ลองชวนลูกมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อทดสอบ หากลูกจำได้ควรชื่นชม แต่ถ้ายังจำไม่ได้ก็สอนซ้ำพร้อมกับให้กำลังใจ เพื่อให้ลูกรู้สึกอยากเรียนรู้ เกิดความพยายามทำให้ได้

การสอนลูกเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความอดทน คุณพ่อคุณแม่ควรให้เวลาเด็กค่อย ๆ เรียนรู้ อย่าเร่งเร้าหรือร้อนใจหากลูกยังนับเลข 1-10 ไม่ได้ คอยสอนลูกอย่างสม่ำเสมอ สอนซ้ำให้เด็กคุ้นเคย เด็กจะเข้าใจและเรียนรู้ได้ดีขึ้นเอง
 

หนังสือกิจกรรม "สนุกนับกับป๋องแป๋ง" นับเลขง่าย ๆ ด้วยเกมสนุก

“ป๋องแป๋ง ชุดฝึกเชาวน์” ช่วยฝึกความพร้อมก่อนเข้าเรียน เพื่อต่อยอดทักษะการนับให้ลูกรัก โดยคุณพ่อคุณแม่ควรสอนด้วยการเชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมสนุกใกล้ตัวเด็ก การทำกิจกรรมสนุกในหนังสือ เด็กจะได้ฟังเสียงพ่อแม่เรียกชื่อตัวเลข พร้อมกับสังเกต จดจำภาพในหนังสือเพื่อนำไปแทนค่าจำนวน หรือลองนับจำนวนให้ลูกฟังเป็นประจำ หยิบสิ่งของในจำนวนที่เท่ากันให้ดูตามไปด้วย

สิ่งสำคัญที่สุด คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่เร่งให้ท่องจำให้ได้ ให้ลูกซึมซับเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไป และควรให้กำลังใจลูกเมื่อเด็กทำได้ ไม่ควรคาดหวังให้ลูกทำได้ในทันที คอยเปิดโอกาสให้ลูกเรียนรู้อยู่เสมอจะดีกว่า

 
#นับเลข 1-10 #ฝึกนับเลข #ฝึกเชาวน์ #สนุกนับกับป๋องแป๋ง

(ขอบคุณภาพประกอบจาก freepik.com)

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้