#เลี้ยงลูกด้วยEF : EP 01 ความรู้ท่วมหัว (และ) เอาตัวรอด

#เลี้ยงลูกด้วยEF : EP 01 ความรู้ท่วมหัว (และ) เอาตัวรอด

หากคุณคิดว่าการให้ลูกเรียนพิเศษเยอะๆ นั้นสำคัญที่สุด นับได้ว่าเข้าใจผิดมหันต์เลยค่ะ
ความรู้ที่ได้จากการเร่งเรียนพิเศษจะเป็นเพียงความจำระยะสั้น (Short Term Memory) เท่านั้น
หมายถึง เวลาผ่านไปไม่นานก็ลืม เพราะท่องจำเพื่อสอบ ไม่ใช่อ่านเพราะสนุก หรือรู้สึกอยากรู้
ตรงกันข้ามกับการสร้างทักษะ EF ที่ช่วยให้ลูกๆ สามารถเข้าใจเรื่องที่อ่านอย่างลึกซึ้ง

Executive Functions  หรือ EF คือความสามารถของลูกที่ใช้ในการควบคุมความคิด อารมณ์ และการกระทำ เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายได้ สิ่งเหล่านี้เด็กเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของตัวเอง ผ่านการฝึกฝนจากผู้ใหญ่รอบตัว หรือสถานการณ์จริงต่างๆ (เล่น ช่วยงานบ้าน ฟังนิทาน)ไม่ใช่แค่การอ่านจากตำรา ไม่ใช่การจำได้แบบนกแก้วนกขุนทอง แต่ต้องสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้ แล้วความรู้ในส่วนนี้จะถูกพัฒนาไปเป็นความจำระยะยาว (Long Term Memory) ที่ติดตัวลูกไปตลอดชีวิต

Powered by MakeWebEasy.com