หนังสือ EF

EF (Executive Functions)
EF คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
EF หรือ Executive Functions คือทักษะสมองที่ใช้ในกระบวนการคิดและจัดการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต เริ่มพัฒนาตั้งแต่แรกเกิด สามารถพัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดที่สุดในช่วง 3-6 ปีแรกของลูก เรียกได้ว่เป็นทักษะที่ทำให้เด็กสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จนั่นเอง

EF ประกอบไปด้วย ทักษะ 9 ด้าน ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการคิด อารมณ์ และจิตใจของเรา ได้แก่


1. จำเพื่อใช้งาน (Working Memory) การนำประสบการณ์มาใช้เมื่อพบเจอสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับประสบการณ์เดิม  

2. ยืดหยุ่นความคิด (Shift/Cognitive Flexibility) การปรับใช้ประสบการณ์ที่มีกับสิ่งใหม่ ๆ

3. ยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control) การหยุดคิดก่อนลงมือทำ โดยพิจารณาจากประสบการณ์

4. จดจ่อใส่ใจ (Focus and Attention) การควบคุมตัวเองให้ไม่วอกแวก จดจ่อในสิ่งที่กำลังปฏิบัติ

5. ควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) การควบคุมเพื่อแสดงอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม

6. ประเมินตนเอง (Self-Monitoring) การรู้ทันและเข้าใจตัวเอง เพื่อประเมินและปรับปรุงตัวเอง

7. ริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) การริเริ่มลงมือทำหลังจากผ่านกระบวนการคิดและพิจารณาแล้ว

8. วางแผนและจัดระบบดำเนินการ (Planning and Organizing) การจัดลำดับความสำคัญ การมองภาพรวมและการวางแผนเพื่อให้สิ่งที่ทำประสบความสำเร็จ

9. มุ่งเป้าหมาย (Goal-Directed Persistence) ความพยายามที่จะทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ

EF สำคัญกับลูกอย่างไร
EF ทั้ง 9 ด้านสำคัญมากสำหรับเด็ก เพราะหากขาดทักษะใดทักษะหนึ่งไปจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กโดยตรง เช่น หากขาดทักษะยั้งคิดไตร่ตรอง เด็กอาจอยากรู้อยากลองจนตัดสินใจผิดพลาด นำไปสู่การเสพติดยา หากขาดการยืดหยุ่นความคิด เด็กอาจคิดแก้ปัญหาเองไม่เป็น ปรับตัวเข้ากับคนอื่นไม่ได้ หากขาดทักษะการควบคุมอารมณ์ เด็กอาจกลายเป็นเด็กเจ้าอารมณ์ ขี้โมโห ฉุนเฉียวง่าย หรือหากขาดทักษะจดจ่อใส่ใจก็อาจกลายเป็นเด็กสมาธิสั้น เป็นต้น

กิจกรรม 3 อย่างที่สร้าง EF ให้ลูก
1. ปล่อยเล่นอิสระ พ่อแม่ดูแลใกล้ชิดได้ แต่ไม่ก้าวก่ายหรือควบคุมการเล่นของลูก ไม่ควรเร่งรัดให้ลูกอ่านออกเขียนได้ แต่ควรส่งเสริมให้ลูก “เล่น” เพราะการ “เล่น” จะทำให้เด็กได้เรียนรู้จากลงมือทำด้วยตนเอง ทำให้ทักษะ EF ซึ่งเป็นทักษะเกี่ยวกับการคิดพิจารณาและจัดการได้พัฒนาอย่างเต็มที่

2. ฝึกลูกช่วยทำงานบ้าน เริ่มจากฝึกลูกทำสิ่งต่างๆ รอบตนเองให้ได้ก่อน เช่น เก็บแปรงสีฟัน เก็บเสื้อผ้าเข้าที่ ยกจานข้าวไปวางในอ่าง ฯลฯ ซึ่งช่วยฝึกการจำเพื่อใช้งาน เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมเหล่านี้ของพ่อแม่ก่อน การทำงานยังช่วยปลูกฝังให้ลูกมีระเบียบวินัย ได้พัฒนากระบวนการคิด รู้จักลงมือทำด้วยตนเอง กลายเป็นประสบการณ์ตรงที่ลูกนำไปปรับใช้ได้เมื่อโตขึ้น

3. อ่านนิทานให้ลูกฟัง เมื่อพ่อแม่เล่านิทานลูกจะฟังอย่างตั้งใจ จดจ่อกับเรื่องราวสนุกสนานในนิทานและภาพสีสันสวยงาม คิดตาม สงสัย ซักถาม เหล่านี้ช่วยทำให้เซลล์ประสาทแตกแขนง สมองพัฒนาได้ดี หากเป็นนิทานที่มีตอนจบปลายเปิด จะยิ่งช่วยพัฒนาความคิดยืดหยุ่นและฝึกคิดเชื่อมโยง ซึ่งพ่อแม่สามารถชวนคุยชวนถามระหว่างหรือหลังเล่านิทานก็ได้ นอกจากนั้นยังช่วยสานสายสัมพันธ์ (attachment) ระหว่างพ่อแม่ลูกได้อย่างดีที่สุดวิธีหนึ่ง 

การพัฒนา EF ไม่ใช่เรื่องยาก เมื่อพ่อแม่ให้ “ความรักความเข้าใจลูก” เพื่อส่งเสริมให้เขามีทักษะสมองที่ดี ควบคุมความคิดและจิตใจ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคงและประสบความสำเร็จในชีวิต

      

฿ 600 ฿ 600
฿ 540 ฿ 540 -10%
สมาชิก ฿ 510 ฿ 510 -15%
New
Best Seller

นิทานพัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับลูก 4-6 ปี ฝึกคิดยืดหยุ่น ฝึกตั้งเป้าหมาย เรื่องราวสนุกของฝูงมดที่ออกเดินทางตามหาขนมเค้ก

฿ 250 ฿ 250
฿ 225 ฿ 225 -10%
สมาชิก ฿ 213 ฿ 213 -15%

นิทานฝึกเชาวน์ เรียนรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิต พร้อมเทคนิคพับ-ตัดภายในเล่ม

฿ 90 ฿ 90
฿ 81 ฿ 81 -10%
สมาชิก ฿ 77 ฿ 77 -14%

นิทานภาพจากดอกสร้อยสุภาษิต สอนความอ่อนน้อมถ่อมตน

฿ 165 ฿ 165
฿ 149 ฿ 149 -10%
สมาชิก ฿ 140 ฿ 140 -15%

นิทานภาพจากดอกสร้อยสุภาษิต สอนการแบ่งเวลาและมีวินัยในตนเอง

฿ 165 ฿ 165
฿ 149 ฿ 149 -10%
สมาชิก ฿ 140 ฿ 140 -15%

นิทานภาพคำกลอนส่งเสริมความรักความอบอุ่นระหว่างพ่อกับลูก พัฒนา EQ เป็นหนึ่งในหนังสือที่ได้รับคัดสรรจาก "โครงการหนังสือ EF" ของรักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป

฿ 75 ฿ 75
฿ 68 ฿ 68 -9%
สมาชิก ฿ 64 ฿ 64 -15%

นิทานภาพส่งเสริมความรักความอบอุ่นระหว่างแม่กับลูก

฿ 75 ฿ 75
฿ 68 ฿ 68 -9%
สมาชิก ฿ 64 ฿ 64 -15%
New

ฝึกระบบความคิดให้ลูก รู้จักใช้เหตุผลตัดสินใจ พัฒนาทักษะสมอง EF เรียนรู้การยอมรับความคิดแตกต่าง

฿ 250 ฿ 250
฿ 225 ฿ 225 -10%
สมาชิก ฿ 213 ฿ 213 -15%
New

ฝึกระบบความคิดให้ลูก รู้จักใช้เหตุผลตัดสินใจ พัฒนาทักษะสมอง EF เรียนรู้การยอมรับความคิดแตกต่าง

฿ 250 ฿ 250
฿ 225 ฿ 225 -10%
สมาชิก ฿ 213 ฿ 213 -15%

เรียนรู้และเข้าใจเด็กพิเศษ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

฿ 75 ฿ 75
฿ 68 ฿ 68 -9%
สมาชิก ฿ 64 ฿ 64 -15%
Best Seller

สร้างจินตนาการ ฝึกคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ของเล่นจากสิ่งรอบตัว แถมซีดีเพลงเมื่อซื้อยกชุด)

฿ 75 ฿ 75
฿ 68 ฿ 68 -9%
สมาชิก ฿ 64 ฿ 64 -15%
Best Seller

เรียนรู้ระเบียบวินัย รู้จักเก็บของเล่น (แถมซีดีเพลงเมื่อซื้อยกชุด)

฿ 50 ฿ 50
฿ 45 ฿ 45 -10%
สมาชิก ฿ 43 ฿ 43 -14%

บทเพลงร้องเล่นกับลูก สร้างความอบอุ่นในครอบครัว แถมฟรีซีดีเพลงภายในเล่ม

฿ 99 ฿ 99
฿ 89 ฿ 89 -10%
สมาชิก ฿ 84 ฿ 84 -15%
Powered by MakeWebEasy.com