หนังสือ 4-6 ปี

เริ่มอยากรู้อยากเห็น มีจินตนาการ มีช่วงความสนใจสั้น มีการแสดงออกทางพฤติกรรมขัดเจน อยู่ในช่วงพัฒนาทักษะด้านภาษา การฟัง การพูด หนังสือที่เหมาะสมจึงควรมีเนื้อหาสั้นๆ โครงเรื่องไม่ซับซ้อน มีจำนวนคำพอเหมาะ มีเรื่องราวให้เรียนรู้เรื่องรอบๆ ตัวเด็ก เนื้อหาพัฒนาอารมณ์ จิตใจ ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
New

หนังสือภาพคำกลอน สำหรับเด็ก 0-6 ปี ฝึกลูกให้เป็นคนดี ดังเช่นในหลวงรัชกาลที่ ๙

฿ 150 ฿ 150 ฿ 135 ฿ 135 -10%
สมาชิก ฿ 128 ฿ 128 -15%
New

หนังสือภาพคำกลอน สำหรับเด็ก 0-6 ปี ฝึกลูกให้เรียนรู้และคิดแก้ปัญหา รู้จริง ดังเช่นในหลวงรัชกาลที่ ๙

฿ 150 ฿ 150
New

หนังสือภาพคำกลอน สำหรับเด็ก 0-6 ปี ฝึกลูกให้เรียนรู้และคิดแก้ปัญหา รู้จริง ดังเช่นในหลวงรัชกาลที่ ๙

฿ 150 ฿ 150
New

หนังสือภาพคำกลอน สำหรับเด็ก 0-6 ปี ฝึกลูกให้เรียนรู้ผ่านการเล่น ดังเช่นในหลวงรัชกาลที่ ๙

฿ 150 ฿ 150

นิทานฝึกเชาวน์ เรียนรู้เรื่องสี รูปทรง แถมฟรีกล่องไหวพริบกระดาษภายในเล่ม

฿ 90 ฿ 90 ฿ 81 ฿ 81 -10%
สมาชิก ฿ 77 ฿ 77 -14%

นิทานฝึกเชาวน์ เรียนรู้เรื่องทิศทาง พร้อมเทคนิคภาพหมุนได้ภายในเล่ม

฿ 95 ฿ 95 ฿ 86 ฿ 86 -9%
สมาชิก ฿ 81 ฿ 81 -15%

เรียนรู้เรื่องการบวกการนับเข้าใจง่ายและสนุก

฿ 120 ฿ 120 ฿ 108 ฿ 108 -10%
สมาชิก ฿ 102 ฿ 102 -15%

นิทานปลูกจิตสำนึก ห่างไกลสิ่งเสพติดมึนเมา สำหรับเด็กปฐมวัย

฿ 120 ฿ 120 ฿ 108 ฿ 108 -10%
สมาชิก ฿ 102 ฿ 102 -15%

"นิทานภาพจากดอกสร้อยสุภาษิต สอนความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น "

฿ 165 ฿ 165 ฿ 149 ฿ 149 -10%
สมาชิก ฿ 140 ฿ 140 -15%

นิทานภาพจากดอกสร้อยสุภาษิต สอนความสามัคคี

฿ 165 ฿ 165 ฿ 149 ฿ 149 -10%
สมาชิก ฿ 140 ฿ 140 -15%

นิทานภาพจากดอกสร้อยสุภาษิต สอนความอ่อนน้อมถ่อมตน

฿ 165 ฿ 165 ฿ 149 ฿ 149 -10%
สมาชิก ฿ 140 ฿ 140 -15%

นิทานภาพจากดอกสร้อยสุภาษิต สอนการแบ่งเวลาและมีวินัยในตนเอง

฿ 165 ฿ 165 ฿ 149 ฿ 149 -10%
สมาชิก ฿ 140 ฿ 140 -15%

นิทานฝึกเชาวน์ เรียนรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิต พร้อมเทคนิคพับ-ตัดภายในเล่ม

฿ 90 ฿ 90 ฿ 81 ฿ 81 -10%
สมาชิก ฿ 77 ฿ 77 -14%

ชุดฝึกอ่านตามช่วงวัยจากง่ายไปยาก เพิ่มคลังศัพท์ในสมอง แถมบัตรคำ/บัตรภาพภายในเล่ม

฿ 85 ฿ 85 ฿ 77 ฿ 77 -9%
สมาชิก ฿ 72 ฿ 72 -15%

ชุดฝึกอ่านตามช่วงวัยจากง่ายไปยาก เพิ่มคลังศัพท์ในสมอง แถมบัตรคำ/บัตรภาพภายในเล่ม

฿ 85 ฿ 85 ฿ 77 ฿ 77 -9%
สมาชิก ฿ 72 ฿ 72 -15%

ชุดฝึกอ่านตามช่วงวัยจากง่ายไปยาก เพิ่มคลังศัพท์ในสมอง แถมบัตรคำ/บัตรภาพภายในเล่ม

฿ 85 ฿ 85 ฿ 77 ฿ 77 -9%
สมาชิก ฿ 72 ฿ 72 -15%

ฝึกภาษาอังกฤษ กับเกมสนุกท้าสมอง

฿ 130 ฿ 130 ฿ 117 ฿ 117 -10%
สมาชิก ฿ 111 ฿ 111 -15%

ฝึกทักษะคณิต กับเกมสนุกท้าสมอง

฿ 130 ฿ 130 ฿ 117 ฿ 117 -10%
สมาชิก ฿ 111 ฿ 111 -15%

ฝึกเชาวน์ คิดวิเคราะห์ กับเกมสนุกท้าสมอง

฿ 130 ฿ 130 ฿ 117 ฿ 117 -10%
สมาชิก ฿ 111 ฿ 111 -15%

หนังสือรวมแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนสาธิต ป.1 ที่ได้รับความไว้วางจากจากผู้ปกครองมายาวนาน

฿ 160 ฿ 160 ฿ 144 ฿ 144 -10%
สมาชิก ฿ 136 ฿ 136 -15%

หนังสือรวมแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนสาธิต ป.1 ที่ได้รับความไว้วางจากจากผู้ปกครองมายาวนาน

฿ 160 ฿ 160 ฿ 144 ฿ 144 -10%
สมาชิก ฿ 136 ฿ 136 -15%

หนังสือรวมแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนสาธิต ป.1 ที่ได้รับความไว้วางจากจากผู้ปกครองมายาวนาน

฿ 160 ฿ 160 ฿ 144 ฿ 144 -10%
สมาชิก ฿ 136 ฿ 136 -15%

นิทานฝึกเชาวน์ เรียนรู้เรื่องการวาดรูปทรงเรขาคณิต พร้อมเทคนิคเซาะร่องลึกใช้นิ้วลากตามได้

฿ 150 ฿ 150 ฿ 135 ฿ 135 -10%
สมาชิก ฿ 128 ฿ 128 -15%

นิทานฝึกเชาวน์ เรียนรู้เรื่องภาพเหมือน-ต่าง พร้อมหุ่นกระดาษเล่นสนุกภายในเล่ม

฿ 85 ฿ 85 ฿ 77 ฿ 77 -9%
สมาชิก ฿ 72 ฿ 72 -15%

นิทานฝึกเชาวน์ เรียนรู้เรื่องจำนวนนับและลำดับก่อนหลัง พร้อมเทคนิคภาพตัด-เจาะภายในเล่ม

฿ 120 ฿ 120 ฿ 108 ฿ 108 -10%
สมาชิก ฿ 102 ฿ 102 -15%

นิทานภาพจากดอกสร้อยสุภาษิต สอนการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคม

฿ 165 ฿ 165 ฿ 149 ฿ 149 -10%
สมาชิก ฿ 140 ฿ 140 -15%

นิทานภาพสอนให้รู้จักแบ่งปัน และใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา

฿ 125 ฿ 125 ฿ 113 ฿ 113 -10%
สมาชิก ฿ 106 ฿ 106 -15%

นิทานอ่านแรพลงท้ายเสียงสระอา ปลูกฝังการพูดจาสุภาพ

฿ 75 ฿ 75 ฿ 68 ฿ 68 -9%
สมาชิก ฿ 64 ฿ 64 -15%

นิทานอ่านแรพลงท้ายเสียงสระอำ ปลูกฝังความซื่อสัตย์

฿ 75 ฿ 75 ฿ 68 ฿ 68 -9%
สมาชิก ฿ 64 ฿ 64 -15%

เรียนรู้เรื่องมิตรภาพและการใช้คำสระเสียงเดียวกัน

฿ 75 ฿ 75 ฿ 68 ฿ 68 -9%
สมาชิก ฿ 64 ฿ 64 -15%
Powered by MakeWebEasy.com