PRODUCTS

นิทาน คือต้นทุนแห่งการเรียนรู้ที่ถูกที่สุด เป็นเครื่องมือในการสร้างปัญญา เป็นภูมิคุ้มกันให้ลูกมีความรู้ ความพร้อมในการดำเนินชีวิต การอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่เล็กอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยพัฒนาทักษะสมอง EF ความคิด จินตนาการ อารมณ์ จิตใจให้ลูกผ่านความสนุกสนาน อบอุ่นใจ และสร้างสายสัมพันธ์รักระหว่างพ่อแม่ลูกที่ง่ายที่สุด ดีที่สุดสำหรับทุกครอบครัว

โครงการช้อปช่วยชาติกับพาส ซื้อหนังสือที่พาสวันนี้ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 15,000 บาท ถึง 31 ธ.ค. 2562

Best Seller

ฝึกให้เด็กเข้านอนเป็นเวลาไม่โยเย สำหรับเด็ก 0-3 ปี

฿ 85 ฿ 85
฿ 77 ฿ 77 -9%
สมาชิก ฿ 72 ฿ 72 -15%

หุ่นมือสัตว์แสนรู้ สื่อการสอนแบบบูรณาการในห้องเรียน

฿ 199 ฿ 199
฿ 179 ฿ 179 -10%
สมาชิก ฿ 169 ฿ 169 -15%
สินค้าหมด
Best Seller

ฝึกให้เด็กกินอาหารที่มีประโยชน์ สำหรับเด็ก 0-3 ปี

฿ 85 ฿ 85
฿ 77 ฿ 77 -9%
สมาชิก ฿ 72 ฿ 72 -15%

นิทานสติ๊กเกอร์ พัฒนา PQ ความฉลาดด้านสุขอนามัยที่ดี ผ่านการเล่นและกิจกรรมสำหรับเด็ก 4-10 ปี

฿ 150 ฿ 150
฿ 135 ฿ 135 -10%
สมาชิก ฿ 128 ฿ 128 -15%
Best Seller

ฝึกให้ลูกรู้จักแต่งตัวเอง สำหรับเด็ก 0-3 ปี

฿ 85 ฿ 85
฿ 77 ฿ 77 -9%
สมาชิก ฿ 72 ฿ 72 -15%

นิทานสติ๊กเกอร์ พัฒนา CQ ฝึกคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก 4-10 ปี

฿ 150 ฿ 150
฿ 135 ฿ 135 -10%
สมาชิก ฿ 128 ฿ 128 -15%
Best Seller

ฝึกการแปรงฟัน สำหรับเด็ก 0-3 ปี

฿ 85 ฿ 85
฿ 77 ฿ 77 -9%
สมาชิก ฿ 72 ฿ 72 -15%

นิทานพัฒนา SQ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น สำหรับเด็ก 4-10 ปี

฿ 150 ฿ 150
฿ 135 ฿ 135 -10%
สมาชิก ฿ 128 ฿ 128 -15%

สอนเด็กให้เลิกดูดนิ้วหรือติดจุกนม

฿ 80 ฿ 80
฿ 72 ฿ 72 -10%
สมาชิก ฿ 68 ฿ 68 -15%

นิทานสติ๊กเกอร์ พัฒนา AQ ปลูกฝังความมุ่งมั่น ฟันฝ่าอุปสรรค สำหรับเด็ก 4-10 ปี

฿ 150 ฿ 150
฿ 135 ฿ 135 -10%
สมาชิก ฿ 128 ฿ 128 -15%

นิทานสติ๊กเกอร์ พัฒนา MQ เรียนรู้การมีคุณธรรมนำไปใช้ได้เหมาะสม สำหรับเด็ก 4-10 ปี

฿ 150 ฿ 150
฿ 135 ฿ 135 -10%
สมาชิก ฿ 128 ฿ 128 -15%
Best Seller

ปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีในการกินอาหาร (แถมซีดีเพลงเมื่อซื้อยกชุด)

฿ 50 ฿ 50
฿ 45 ฿ 45 -10%
สมาชิก ฿ 43 ฿ 43 -14%

นิทานสต๊กเกอร์ พัฒนา EQ เรียนรู้การจัดการอารมณ์ตนเอง สำหรับเด็ก 4-10 ปี

฿ 150 ฿ 150
฿ 135 ฿ 135 -10%
สมาชิก ฿ 128 ฿ 128 -15%
Best Seller

ปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีในการขับถ่าย (แถมซีดีเพลงเมื่อซื้อยกชุด)

฿ 50 ฿ 50
฿ 45 ฿ 45 -10%
สมาชิก ฿ 43 ฿ 43 -14%

นิทานสติ๊กเกอร์ พัฒนา IQ ฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล สำหรับเด็ก 4-10 ปี

฿ 150 ฿ 150
฿ 135 ฿ 135 -10%
สมาชิก ฿ 128 ฿ 128 -15%
Best Seller

สนุกกับการเคลื่อนไหวดุ๊กดิ๊กและทรงตัว (แถมซีดีเพลงเมื่อซื้อยกชุด)

฿ 50 ฿ 50
฿ 45 ฿ 45 -10%
สมาชิก ฿ 43 ฿ 43 -14%

ชุดฝึกอ่านตามช่วงวัยจากง่ายไปยาก เพิ่มคลังศัพท์ในสมอง แถมบัตรคำ/บัตรภาพภายในเล่ม สำหรับเด็กอนุบาล 3

฿ 340 ฿ 340
฿ 306 ฿ 306 -10%
สมาชิก ฿ 289 ฿ 289 -15%
Best Seller

หนังสือเล่มแรกสำหรับลูก สอนให้รู้จักขอโทษ

฿ 50 ฿ 50
฿ 45 ฿ 45 -10%
สมาชิก ฿ 42 ฿ 42 -16%

หุ่นมือสัตว์แสนน่ารัก สื่อการสอนแบบบูรณาการในห้องเรียน

฿ 120 ฿ 120
฿ 108 ฿ 108 -10%
สมาชิก ฿ 102 ฿ 102 -15%
สินค้าหมด
Best Seller

หนังสือเล่มแรกสำหรับลูก สอนให้รู้จักขอบคุณ

฿ 50 ฿ 50
฿ 45 ฿ 45 -10%
สมาชิก ฿ 42 ฿ 42 -16%

ชุดฝึกอ่านตามช่วงวัยจากง่ายไปยาก เพิ่มคลังศัพท์ในสมอง แถมบัตรคำ/บัตรภาพภายในเล่ม สำหรับเด็กอนุบาล 2

฿ 255 ฿ 255
฿ 230 ฿ 230 -10%
สมาชิก ฿ 217 ฿ 217 -15%
Best Seller

หนังสือเล่มแรกสำหรับลูก สอนให้พูด สวัสดี

฿ 50 ฿ 50
฿ 45 ฿ 45 -10%
สมาชิก ฿ 42 ฿ 42 -16%

ชุดฝึกอ่านตามช่วงวัยจากง่ายไปยาก เพิ่มคลังศัพท์ในสมอง แถมบัตรคำ/บัตรภาพภายในเล่ม สำหรับเด็กอนุบาล 1

฿ 255 ฿ 255
฿ 230 ฿ 230 -10%
สมาชิก ฿ 217 ฿ 217 -15%

Picture book เสริมทักษะทางภาษา เรียนรู้ชื่อผัก ผลไม้และขนม

฿ 75 ฿ 75
฿ 68 ฿ 68 -9%
สมาชิก ฿ 64 ฿ 64 -15%

ชุดฝึกอ่านตามช่วงวัยจากง่ายไปยาก เพิ่มคลังศัพท์ในสมอง แถมบัตรคำ/บัตรภาพภายในเล่ม

฿ 85 ฿ 85
฿ 77 ฿ 77 -9%
สมาชิก ฿ 72 ฿ 72 -15%

Picture book เสริมทักษะทางภาษา เรียนรู้ชื่อสัตว์และสิ่งของใกล้ตัว

฿ 75 ฿ 75
฿ 68 ฿ 68 -9%
สมาชิก ฿ 64 ฿ 64 -15%

ชุดฝึกอ่านตามช่วงวัยจากง่ายไปยาก เพิ่มคลังศัพท์ในสมอง แถมบัตรคำ/บัตรภาพภายในเล่ม

฿ 85 ฿ 85
฿ 77 ฿ 77 -9%
สมาชิก ฿ 72 ฿ 72 -15%

หนังสือเล่มแรกของลูก บอกเล่าถึงความผูกพันของพ่อแม่ที่มีต่อลูก

฿ 75 ฿ 75
฿ 68 ฿ 68 -9%
สมาชิก ฿ 64 ฿ 64 -15%

ชุดฝึกอ่านตามช่วงวัยจากง่ายไปยาก เพิ่มคลังศัพท์ในสมอง แถมบัตรคำ/บัตรภาพภายในเล่ม

฿ 85 ฿ 85
฿ 77 ฿ 77 -9%
สมาชิก ฿ 72 ฿ 72 -15%

หนังสือเล่มแรกของลูก บอกเล่าถึงความผูกพันของพ่อที่มีต่อลูก

฿ 75 ฿ 75
฿ 68 ฿ 68 -9%
สมาชิก ฿ 64 ฿ 64 -15%
Powered by MakeWebEasy.com