Pass Education

Best Seller

สร้างภูมิคุ้มกันใจให้ลูกผ่านเหตุการณ์ร้ายไม่คาดฝัน รู้จักปรับอารมณ์ ฝึกคิดด้านบวกปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ ได้รับคัดสรรใน "โครงการอ่านยาใจ" สสส.

฿ 1,030 ฿ 1,030
฿ 875 ฿ 875 -15%
สมาชิก ฿ 820 ฿ 820 -20%
Best Seller

รวมนิทานปิงปิง ขายดีที่สุด ฝึกลูกพูดคำพื้นฐานง่ายๆ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ มีมารยาทดี รู้จักดูลสุขอนามัย และป้องกันภัยถูกล่วงละเมิดทางเพศ สำหรับเด็ก 0-6 ปี

฿ 455 ฿ 455
฿ 386 ฿ 386 -15%
สมาชิก ฿ 364 ฿ 364 -20%
Best Seller

รวมนิทานป๋องแป๋ง 5 เล่ม ขายดีที่สุด เตรียมความพร้อมสร้างสุขนิสัยพื้นฐาน และดูแลป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 นิทานเด็ก Best seller อีกชุดที่ไม่ควรพลาด หนังสือสำหรับเด็ก 2-6 ปี

฿ 475 ฿ 475
฿ 403 ฿ 403 -15%
สมาชิก ฿ 380 ฿ 380 -20%
New

นิทานกิจกรรม พร้อมสติกเกอร์ติดสนุก สอนดูแลป้องกันภัยจากภัยถูกล่วงละเมิดทางเพศ หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี

฿ 95 ฿ 95
฿ 85 ฿ 85 -11%
สมาชิก ฿ 80 ฿ 80 -16%
New

นิทานกิจกรรม พร้อมสติกเกอร์ติดสนุก สอนดูแลป้องกันภัยจากโรคโควิด-19 หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี

฿ 95 ฿ 95
฿ 85 ฿ 85 -11%
สมาชิก ฿ 80 ฿ 80 -16%
New

นิทานกิจกรรม พร้อมสติกเกอร์ติดสนุก สอนดูแลป้องกันภัยใกล้ตัว หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี

฿ 190 ฿ 190
฿ 170 ฿ 170 -11%
สมาชิก ฿ 160 ฿ 160 -16%

ชุดฝึกอ่านตามช่วงวัย แบ่งเป็น 3 ระดับ จากง่ายไปยาก เรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน หนังสือสำหรับเด็กอนุบาล 1-6 ปี

฿ 850 ฿ 850
฿ 723 ฿ 723 -15%
สมาชิก ฿ 425 ฿ 425 -50%

นิทานเด็ก เสริมทักษะภาษา ฝึกออกเสียง Phonics สระทั้ง 5 ตัว A E I O U เพิ่มคลังศัพท์น่ารู้ แถมฟรีซีดีเพลงและนิทานในกล่อง หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี

฿ 280 ฿ 280
฿ 238 ฿ 238 -15%
สมาชิก ฿ 224 ฿ 224 -20%

เปิดโลกจินตนาการและความคิดสร่างสรรค์ไม่รู้จบ ด้วยชุดหนังสือ Creative Book

฿ 219 ฿ 219
฿ 186 ฿ 186 -15%
สมาชิก ฿ 153 ฿ 153 -30%

นิทานเด็ก นิทานฝึกเชาวน์ เรียนรู้เรื่องสี รูปทรงเรชาคณิต สังเกตุจดจำ เรียงลำดับ พร้อมกิจกรรมสนุกในเล่ม หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี

฿ 360 ฿ 360
฿ 306 ฿ 306 -15%
สมาชิก ฿ 288 ฿ 288 -20%

บอร์ดบุ๊ค ชุดFun Words หนังสือภาพ 2 ภาษา เรียนรู้ศัพท์ ไทย -อังกฤษ หนังสือเด็กพัฒนา ทักษะทางภาษา หนังสือสำหรับ เด็ก 0-3 ปี

฿ 198 ฿ 198
฿ 168 ฿ 168 -15%
สมาชิก ฿ 158 ฿ 158 -20%

ชุดกล่อมลูกน้อยฝันดี (ฟรี CD เพลงในกล่อง) สร้างความสุข สดชื่น ทั้งยามตื่นและยามนอนให้ลูกน้อย ด้วยหนังสือภาพพร้อมบทเพลงร้องเล่นกับลูก กล่อมลูกหลับสบาย หนังสือเด็กเล็ก 0-3 ปี

฿ 250 ฿ 250
฿ 213 ฿ 213 -15%
สมาชิก ฿ 200 ฿ 200 -20%
Best Seller

นิทานต่างมุม ชุดนี้ ฝึกเรียนรู้การคิดต่าง เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นผู้อื่น ฝึกคิดวิเคราะห์ ช่วยให้รู้จักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เข้าใจและเห็นใจกันมากขึ้น นิทานสำหรับเด็ก 4-6 ปี ที่คุณหมอประเสริฐแนะนำให้อ่าน

฿ 880 ฿ 880
฿ 748 ฿ 748 -15%
สมาชิก ฿ 704 ฿ 704 -20%

นิทานก่อนนอน พัฒนาทักษะEF ฝึกให้ลูกคิดวิเคราะห์เป็น เสริมทักษะภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องแปลท้ายเล่ม นิทานสำหรับเด็ก 4-6 ปี

฿ 750 ฿ 750
฿ 638 ฿ 638 -15%
สมาชิก ฿ 600 ฿ 600 -20%
Best Seller

รวมนิทานป๋องแป๋ง 10 เล่ม นิทานเด็กเล็กที่ต้องมีประจำบ้าน นิทานภาพคำกลอนที่เป็น Best seller ทุกปก หนังสือสำหรับเด็ก 0-3 ปี

฿ 950 ฿ 950
฿ 816 ฿ 816 -14%
สมาชิก ฿ 768 ฿ 768 -19%

นิทานเด็ก เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาอย่างมีสติ ดูแลตนเองได้ หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี

฿ 255 ฿ 255
฿ 204 ฿ 204 -20%
New

กล่องสุ่มหนังสือราคา 600 บาท (เด็กโต) สินค้าในกล่องรวมแล้วมีมูลค่าขั้นต่ำ 2,400 บาท

฿ 2,400 ฿ 2,400
฿ 600 ฿ 600 -75%
สมาชิก ฿ 600 ฿ 600 -75%
New

กล่องสุ่มหนังสือราคา 600 บาท (เด็กเล็ก) สินค้าในกล่องรวมแล้วมีมูลค่าขั้นต่ำ 1,700 บาท

฿ 1,700 ฿ 1,700
฿ 600 ฿ 600 -65%
สมาชิก ฿ 600 ฿ 600 -65%
New

กล่องสุ่มหนังสือราคา 400 บาท สินค้าในกล่องรวมแล้วมีมูลค่าขั้นต่ำ 1,200 บาท

฿ 1,200 ฿ 1,200
฿ 400 ฿ 400 -67%
สมาชิก ฿ 400 ฿ 400 -67%
New

กล่องสุ่มหนังสือราคา 200 บาท สินค้าในกล่องรวมแล้วมีมูลค่าขั้นต่ำ 700 บาท

฿ 700 ฿ 700
฿ 200 ฿ 200 -71%
สมาชิก ฿ 200 ฿ 200 -71%
New

ฝึกลูกให้รู้จักให้ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีจิตสาธารณะ หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี

฿ 95 ฿ 95
฿ 85 ฿ 85 -11%
สมาชิก ฿ 80 ฿ 80 -16%
New

ฝึกลูกให้มุ่งมั่นพยายาม ทำตามขั้นตอนจนสำเร็จ ผ่านการทำขนมครก หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี

฿ 95 ฿ 95
฿ 85 ฿ 85 -11%
สมาชิก ฿ 80 ฿ 80 -16%
New

เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกัน สนุกได้อย่างสร้างสรรค์ หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี

฿ 95 ฿ 95
฿ 85 ฿ 85 -11%
สมาชิก ฿ 80 ฿ 80 -16%
New

เรียนรู้การเล่นกับผู้อื่น แบ่งปันความคิด รับฟังผู้อื่น เท่านี้ก็เล่นอย่างเป็นสุข หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี

฿ 95 ฿ 95
฿ 85 ฿ 85 -11%
สมาชิก ฿ 80 ฿ 80 -16%
New

นิทานเด็ก ปิงปิง ชุดสนุกสร้าง EF นิทานพัฒนาทักษะ EF สอนการเล่นสนุกอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์ หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี

฿ 380 ฿ 380
฿ 342 ฿ 342 -10%
สมาชิก ฿ 323 ฿ 323 -15%
Best Seller

รวมนิทานป๋องแป๋ง 57 เล่ม นิทานเด็กยกเซ็ท ครบชุด ที่ขายดีที่สุด Best seller ทุกปก หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี

฿ 5,155 ฿ 5,155
฿ 4,380 ฿ 4,380 -15%
สมาชิก ฿ 4,120 ฿ 4,120 -20%
Best Seller

รวมนิทานป๋องแป๋ง 14 เล่ม ชุดเตรียมลูกปรับตัวพร้อมรับมือกับสิ่งแปลกใหม่ หรือสถานการณ์คับขัน นิทานเด็ก Best seller อีกชุดที่ไม่ควรพลาด หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี

฿ 1,290 ฿ 1,290
฿ 1,090 ฿ 1,090 -16%
สมาชิก ฿ 1,030 ฿ 1,030 -20%
Best Seller

รวมนิทานป๋องแป๋ง 16 เล่ม ชุดนิทานที่ครอบคลุมแนวทางการแก้ปัญหา พัฒนาการทางอารมณ์ ให้ลูกได้ดีที่สุด นิทานเด็กคุณภาพ Best seller อีกชุดที่ไม่ควรพลาด หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี

฿ 1,400 ฿ 1,400
฿ 1,190 ฿ 1,190 -15%
สมาชิก ฿ 1,120 ฿ 1,120 -20%
Best Seller

รวมนิทานป๋องแป๋ง 11 เล่ม จากปัญหาหนักใจ ในการเลี้ยงลูกของพ่อแม่ สู่ชุดนิทานเด็กคุณภาพ Best seller ทุกปก หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี

฿ 985 ฿ 985
฿ 837 ฿ 837 -15%
สมาชิก ฿ 788 ฿ 788 -20%

นิทานก่อนนอนชุดเด็กดี รวมนิทานแสนอบอุ่น ช่วยให้ลูกผ่อนคลาย หลับง่ายหลับสบาย หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี

฿ 300 ฿ 300
฿ 255 ฿ 255 -15%
สมาชิก ฿ 240 ฿ 240 -20%

นิทานเด็ก เสริมทักษะชีวิตให้มีจิตใจเข้มแข็ง รับมือกับสิ่งเสพติด และเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ หนังสือสำหรับเด็ก 4-10 ปี

฿ 400 ฿ 400
฿ 340 ฿ 340 -15%
สมาชิก ฿ 300 ฿ 300 -25%

นิทานเด็ก นิทานภาพคำกลอน ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี

฿ 275 ฿ 275
฿ 234 ฿ 234 -15%
สมาชิก ฿ 193 ฿ 193 -30%

ของเล่นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ฝึกกล้ามเนื้อมือ สำหรับเด็กเล็ก 1-3 ปี

฿ 299 ฿ 299
฿ 254 ฿ 254 -15%
สมาชิก ฿ 149.50 ฿ 149.50 -50%

สื่อการเรียนรู้ เสริมทักษะภาษาไทย -อังกฤษ สำหรับเด็กอนุบาล เด็กเริ่มหัดอ่านเขียน บัตรภาพสำหรับเด็ก 2-6 ปี

฿ 705 ฿ 705
฿ 599 ฿ 599 -15%
สมาชิก ฿ 564 ฿ 564 -20%

ชุดบัตรภาพภาษาอังกฤษ สอนศัพท์พื้นฐานที่เด็กควรรู้ พร้อมเกมแสนสนุก สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก 4-6 ปี

฿ 580 ฿ 580
฿ 493 ฿ 493 -15%
สมาชิก ฿ 464 ฿ 464 -20%
Best Seller

นิทานอ่านแรป ชุดส่งเสริมคุณธรรม นิทานหมอประเสริฐแนะนำ พร้อมเพลงแรปทำนองสนุก แถมฟรี ! หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี

฿ 400 ฿ 400
฿ 340 ฿ 340 -15%
สมาชิก ฿ 320 ฿ 320 -20%

นิทานอ่านแรป ชุดพัฒนาทักษะ EF นิทานฝึกภาษา นิทานพัฒนาทักษะ EF พร้อมเพลงแรปทำนองสนุก แถมฟรี ถึง 8 เพลง หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี

฿ 400 ฿ 400
฿ 340 ฿ 340 -15%
สมาชิก ฿ 320 ฿ 320 -20%
Best Seller

หนังสือเด็ก สร้างแรงจูงใจให้สนุกกับการอาบน้ำ (สแกนQRCode ฟังเพลงแสนสนุกได้ที่ปกหลัง) หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี

฿ 50 ฿ 50
฿ 43 ฿ 43 -14%
สมาชิก ฿ 40 ฿ 40 -20%
Best Seller

นิทานเด็ก ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี

฿ 190 ฿ 190
฿ 152 ฿ 152 -20%
Best Seller

นิทานก่อนนอน ชุดคุณหมอประเสริฐแนะนำ รวมนิทานเด็กที่รับการการันตีจากนายแพทย์ชื่อดังที่เด็ก ๆ ไม่ควรพลาด หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี

฿ 1,200 ฿ 1,200
฿ 1,020 ฿ 1,020 -15%
สมาชิก ฿ 960 ฿ 960 -20%

อะไรเอ่ยจีโน่ (What is it, Jino?) หนังสือเด็ก หนังสือภาพ 2 ภาษา เรียนรู้ศัพท์เกี่ยวกับของใช้ในห้องนอน

฿ 85 ฿ 85
฿ 72 ฿ 72 -15%
สมาชิก ฿ 68 ฿ 68 -20%

นิทานเด็ก ชุดมังกรน้อยจีโน่ นิทานกลับหัว 2 ภาษา แยกเวอร์ชั่น ไทย-อังกฤษ ช่วยให้จดจำง่ายจากภาพและคำคู่กัน หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี

฿ 340 ฿ 340
฿ 290 ฿ 290 -15%
สมาชิก ฿ 272 ฿ 272 -20%

การ์ตูนวรรณกรรมที่เปิดมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิตที่ดีให้กับเยาวชนไทย หนังสือสำหรับเด็ก 7-10 ปี

฿ 480 ฿ 480
฿ 408 ฿ 408 -15%
สมาชิก ฿ 240 ฿ 240 -50%

ชุดวรรณกรรมเยาวชน หนังสือปลอดสารพิษสำหรับเด็กที่กำลังเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ นิทานอ่านนอกเวลาพร้อมรางวัลการันตีคุณภาพทุกเล่ม หนังสือสำหรับเด็ก 7-10 ปี

฿ 660 ฿ 660
฿ 561 ฿ 561 -15%
สมาชิก ฿ 462 ฿ 462 -30%

นิทานก่อนนอน รวมนิทานพื้นบ้านชื่อดังของ อาเซียน ภาพประกอบสวยงามจากนักวาดชั้นครู หนังสือสำหรับเด็ก 4-10 ปี

฿ 480 ฿ 480
฿ 384 ฿ 384 -20%
สมาชิก ฿ 240 ฿ 240 -50%
Best Seller

นิทานก่อนนอน ที่นายแพทย์ประเสริฐแนะนำให้อ่าน สอนให้มุ่งมั่น ขยันทำงานไม่วอกแวก พัฒนาทักษะ EF หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี

฿ 130 ฿ 130
฿ 111 ฿ 111 -15%
สมาชิก ฿ 104 ฿ 104 -20%

นิทานเด็ก ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ เสริมสุขนิสัยวัยเยาว์ หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี

฿ 225 ฿ 225
฿ 191 ฿ 191 -15%
สมาชิก ฿ 180 ฿ 180 -20%

นิทานเด็ก พัฒนาความฉลาด 7 ด้าน EQ AQ CQ IQ MQ SQ PQ ฝึกเชาวน์ด้วยเกมแสนสนุก แถมสติ๊กเกอร์ พร้อม Quiz Test ท้ายเล่ม นิทานสำหรับเด็ก 4-10 ปี

฿ 950 ฿ 950
฿ 808 ฿ 808 -15%
สมาชิก ฿ 760 ฿ 760 -20%
Best Seller

หนังสือเด็ก ปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีในการกินอาหาร (สแกนQRCode ฟังเพลงแสนสนุกได้ที่ปกหลัง) หนังสือสำหรับเด็ก 0-6 ปี

฿ 50 ฿ 50
฿ 43 ฿ 43 -14%
สมาชิก ฿ 40 ฿ 40 -20%

นิทานเด็ก ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ สอนเรื่องการกินผักผลไม้ หนังสือสำหรับเด็ก 4-6 ปี

฿ 45 ฿ 45
฿ 36 ฿ 36 -20%
สมาชิก ฿ 38 ฿ 38 -16%
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้