นิทานฝึกสังเกต บ้านซ่อนหาของแม่มดปุ๊กลุก
ชื่อสินค้า: นิทานฝึกสังเกต บ้านซ่อนหาของแม่มดปุ๊กลุก

พัฒนาด้านความคิด จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
ประเภทสินค้า: นิทานภาพ

รหัสสินค้า: B2AD06
ISBN: 9786167135144

เรื่อง: รศ.พูนสุข บุณย์สวัสดิ์, ศศิพินท์ บุณย์สวัสดิ์
ภาพ: ศราวุธ เนียมประยูร
ขนาด: 8.0 x 8.0
จำนวน: 24 หน้า
0 ความคิดเห็น
ราคา: 85฿



จำนวน:  


นิทานฝึกสังเกต บ้านซ่อนหาของแม่มดปุ๊กลุก

 

ลูกสัตว์ต่างๆ เล่นกันเพลินจนลืมของเล่นไว้ในป่า แม่มดปุ๊กลุกมาพบ
เข้าจึงเก็บไปไว้ที่บ้านซ่อนหาซึ่งสิ่งของต่างๆ ภายในบ้านจะถูก
เวทมนตร์แอบซ่อนไว้ เป็นเหตุให้ลูกสัตว์และแม่มดปุ๊กลุกต้องช่วยกัน
ค้นหาทีละห้อง สุดท้ายลูกสัตว์ทุกตัวก็ได้ของเล่นตัวเองกลับคืนมา 
นิทานฝึกสังเกต ปลูกฝังคุณธรรมการแบ่งปัน ไม่หยิบของผู้อื่นโดยไม่ได้
รับอนุญาต 

ลูกสัตว์ต่างๆ เล่นกันเพลินจนลืมของเล่นไว้ในป่า แม่มดปุ๊กลุกมาพบเข้าจึงเก็บไปไว้ที่บ้านซ่อนหาซึ่งสิ่งของต่างๆ ภายในบ้านจะถูกเวทมนตร์แอบซ่อนไว้ เป็นเหตุให้ลูกสัตว์และแม่มดปุ๊กลุกต้องช่วยกันค้นหาทีละห้อง สุดท้ายลูกสัตว์ทุกตัวก็ได้ของเล่นตัวเองกลับคืนมา นิทานฝึกสังเกต ปลูกฝังคุณธรรมการแบ่งปัน ไม่หยิบของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต